Over 500 deltakere på Agderkonferansen

Statsminister Erna Solbergs sa Agder kunne være spydspissen i det grønne skiftet da hun møtte ledere fra næringslivet, offentlig sektor og akademia under årets Agderkonferanse.

#205

Grønt, smart og nyskapende er Solbergs stikkord for omstilling. Fotograf: Clare Jortveit

Publisert 25.01.17

Agder

Solberg presenterte sin oppskrift for omstilling med tre stikkord: grønt, smart og nyskapende. Hun trakk fram flere bedrifter i Agder som er ledende i dette arbeidet inkludert Resitec, Elkem og Air Products.

"Det vi trenger er tid, kapital og evne til å utvikle produkter på lang sikt. Agder kan være spydspissen i det grønne skiftet, men alle skal henge på. Derfor er kompetanse og utdanning viktig," sa Solberg.

NHO leder Kristin Skogen Lund var fornøyd med å høre at så mange legger merke til næringslivets bidrag til det grønne skiftet. "Bedriftene leder an, og politikerne halter etter," sa Skogen Lund. "Bedrifter fortjener en anerkjennelse for at de gjør jobben, men vi må også oppmuntre de som ikke lykkes slik at de prøver igjen."

Kristin Skogen Lund er stolt over at norske bedrifter leder an i det grønne skiftet.

#205

Skogen Lund understreker at det blir ingen grønt skifte med en rød bunnlinje, og at reduksjon er ikke veien å gå for å få til varig endring. Hun vil utnytte de minerale resurssene vi har i Norge og skaper arbeidsplasser også utenfor de store byene.

Gründer og investor Jens Ulltveit Moe er også optimistisk i forhold til det grønne skiftet i Norge. Han trodde det skiftet ville kommet for lenge siden, og mye raskere enn det har gjort. Men nå er tiden inne. "Det viktigste som har skjedd i verden er at vi har forpliktet oss til å kutte med 40% før 20130," sa han. "Dette har redusert politisk risiko mot investeringer i Norge enormt."

Jens Ulltveit-Moe spår at det grønne skiftet kommer nå, og at endringer vil skje raskt. Fotograf: Clare Jortveit

#205

Ulltveit-Moe presiserte viktigheten av at også skattestrukturer blir grønne, og at det må skje store endringer i samfunnet for at vi skal lykkes. "Byer som er bygget rundt enebolig og to biler kan ikke fortsette," sa han. I tillegg etterlyste han mer innovasjon i offentlige innkjøp.  "Det er mye makt i at det offentlige stiller grønne krav."

Tidligere EU-kommisær Connie Hedegaard trakk også fram både offentlig innkjøp og individuell atferd som viktige steg mot det grønne. Hedegaard var en del av ekspertutvalget som i oktober la fram rapporten "Grønn konkurransekraft."

Connie Hedegaard i samtale med programleder Selda Ekiz. Fotograf: Clare Jortveit

#205

 

"Det har skjedd en mobiliering av det norske samfunnet," sa Hedegaard. "Smi mens jernet er varmt."

Styreleder i Kruse Smith Sissel Leire har tro på "Gaining by Sharing" og illustrerer dette med prosjektet Bygg 21. "Endring kommer når vi har lyst på endring." Fotograf: Clare Jortveit

#205

Agder Energi direktør Tom Nysted, styreleder for Kruse Smith Sissel Leire, leder for Eyde Innovation Centre Lars Petter Maltby og flere presenterte sine perspektiver på det grønne skiftet.

 

Leder for Eyde Innovation Centre Lars Petter Maltby forteller hvordan norsk prosessindustri bidrar til kvalitet og redusert utslipp basert på fornybar industri. Fotograf: Clare Jortveit

#205

Fylkesrådmann Tine Sundtoft oppsumerte dagen med å si at Regionplanen 2020 beviser at Agder har lenge forstått utfordringen og er godt på vei. "Vi skjønte Parisavtalen allerede i 2010."

Fylkesrådmann Tine Sundtoft forklarer at det ikke er tilfeldig at både Klimapartnere og Miljøfyrtårn startet i Agder. Fotograf: Clare Jortveit

#205

Konserndirektør i Agder Energi Tom Nystad backstage med investor Jens Ulltveit-Moe. Fotograf: Trond Madsen

#205

Se flere glimt fra konferansen på våre Facebook sider