Nytt og nyttig: NHO Arena

NHO Agder inviterte til NHO Arena – vår møteplass for små- og mellomstore bedrifter og politikere i vår region. Der møtte næringslivet stortingsrepresentant Ingunn Foss og ordførerkandidatene Harald Furre og Mette Gundersern.

Publisert 14.10.14

Agder

Gjennom NHO Arena tilbyr vi medlemsbedriftene relevant og oppdatert kunnskap og faglig påfyll som angår hverdagen i den enkelte medlemsbedrift. I tillegg er det viktig for oss å løfte frem saker og problemstillinger som er viktige, spesielt for små- og mellomstore bedrifter i regionen. Derfor er arrangementet også nyttig for alle som har behov for å rette oppmerksomhet på utfordringer som er knyttet til rammebetingelsene for utvikling av næringslivet i Agder-fylkene.

Juridisk rådgiver Nils Thorsrud snakket om ferieloven, endringer i arbeidsmiljøloven og permitteringsregler.

Gundersen, Furre og Foss diskuterte kompetanse, vekst og kommunereformen sammen med over 30 næringslivsledere fra små og mellomstore bedrifter i Agder.