Regnskapstreff i sør

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder inviterer til økonomi- og regnskapstreff i sør 5. og 6. juni. Temaet er nyskapning og økonomisk vekst.

Publisert 28.04.14

Agder


Målsetningen med arrangementet er å samle fagpersoner som underviser i regnskap, revisjon, finans og juridiske emner ved universiteter og høyskoler i Norge, samt næringsliv og offentlig
sektor innen samme fagområder. Fagtreffet har vært arrangert annethvert år siden 2002 og har samlet deltakere fra hele landet.

Nyskapning og økonomisk vekst er gjengangere i media og i fagmiljøene. Konferansen vil behandle temaene både i et historisk og fremtidsrettet perspektiv, så vel faglig som
journalistisk, både mht. hva vi kan lære av historien og hvordan vi kan legge grunnlag for vekst. Regnskaps, tilsyns- og revisjonsmessige utfordringer og bidrag til vekst vil bli
behandlet ut fra ulike perspektiver. Næringsliv, forvaltning og kapitalmarked vil også omtale temaet fra sine ståsteder.

For de som har behov for timer til etterutdanning, vurderes konferansen å dekke en time revisjon, en time regnskap og fem timer annet. 

I tillegg til konferansens faglige bidrag, inviteres det til båttur i skjærgården. Deltakerne ender opp på Bragdøya til et måltid som består av velsmakende sjømat med tilhørende drikke.
Arrangementet gir en fin mulighet til å bygge og vedlikeholde faglige nettverk.

I tilknytning til treffet vil det også presenteres det meste av faglitteratur og programvare som utgis på norske forlag, ved at sentrale utgivere og programleverandører av regnskaps- og
revisjonsrelaterte fagbøker og programmer, vil være tilgjengelig under konferansen.

Vel møtt til en interessant konferanse og hyggelig sosialt samvær i sør. Last ned invitasjon under.