Samlet region bak felles vei-krav

- Vi trenger fremtidsrettet vei mellom Kristiansand og Stavanger – og vi trenger det raskt!

Statssekretær Bård Hoksrud  i Samferdselsdepartementet bekreftet at regjeringens ambisjoner er at ny vei mellom Kristiansand og Stavanger skal planlegges som firefelts-vei, og at strekningen er en god kandidat til å bli et prosjekt for det nye statlige veiselskapet.

Publisert 03.06.14

Agder

Det var det unisone budskapet fra både næringslivsrepresentanter og politikere fra Agder og Rogaland som var samlet i Lyngdal mandag til stormøte om fremtidens E39.

Det var NHO Agder og NHO Rogaland som sammen hadde tatt initiativ til møtet. Opprinnelig ble det sendt ut invitasjoner til 40-50 deltakere – men da møtet startet mandag formiddag på Rosfjord strandhotell så var det nærmere 100 fremmøtte som ville være med på diskusjonen om fremtidens veisatsing i det som ble betegnet som en av Europas mest vekstkraftige regioner.

- Nå er det viktig med samarbeid på tvers av fylkesgrensene. Det er en nasjonal unnlatelsessynd ikke å bygge videre på det som ligger i disse to regionene og binde dem sammen, fastslo stortingsrepresentant Siri A. Meling (H) som leder Rogalandsbenken. Like tydelig var Sørlandsbenkens leder, Åse Michaelsen (Frp):

- Det er et ekstremt trøkk for bygging av E 39, på tvers av alle partigrenser, påpekte hun.

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) var glad for den sterke regionale markeringen av hvor viktig E39-satsingen er. Rundt 100 deltakere var med på møtet NHO Agder og NHO Rogaland arrangerte på Rosfjord strandhotell i Lyngdal mandag.

Michaelsen har selv vært en av dem som har jobbet hardt i kulissene overfor sin partifelle Ketil Solvik-Olsen som er statsråd i Samferdselsdepartementet. Hun vet at samferdselsministeren vil være den kanskje aller viktigste premissgiveren for fremtidens veisatsing – og Åse Michaelsen er fast bestemt på å kjempe for at Sørlandet skal være en del av strategien når Regjeringen og Stortinget staker ut kursen for det nye veiutbyggingsselskapet som skal etableres. Det nye veiselskapet skal få ansvaret for raskere og mer effektiv veibygging på utvalgte steder, og i Agder-fylkene har man svært gode erfaringer med alternative prosjektformer etter OPS-utbyggingene mellom Grimstad og Kristiansand, samt over Kvinesheia.

 

- Forholdene ligger godt til rette i denne regionen. E39 er en lavthengende frukt i denne sammenhengen, og det har vi spilt inn til Vegdirektoratet også, bekrefter regionveisjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen. 

 

 

Kontakt oss

Trond Madsen

Rådgiver

NHO Agder

trond.madsen@nho.no
Telefon
90591255