Ny styreleder med høye mål

NHO Agder skal være en samlende kraft på Sørlandet, mener Lars Erik Torjussen som har overtatt som styreleder i regionforeningen etter Tom Nysted.

Lars Erik Torjussen (til venstre) har overtatt som styreleder i NHO Agder etter Tom Nysted.

Publisert 10.04.14

Agder

Lars Erik Torjussen har tidligere vært administerende direktør i både Fædrelandsvennen og Aftenposten. Etter at han flyttet tilbake til Sørlandet igjen, har han ansvaret for å lede Noroff som er en av landets største utdanningsinstitusjoner innenfor kreative fag. Utdanningstilbudet består av fagskole, høyskole, nettstudier og videregående skole. Noroff har på nasjonalt plan til sammen rundt 1.300 studenter årlig.

I tillegg har Lars Erik Torjussen en rekke sentrale styreverv i bedrifter som Agder Energi, Agderposten, Kanalbyen og flere reiselivsbedrifter. Han har dermed fingeren på pulsen i en rekke bransjer og bred innsikt i utfordringene for næringslivet i hele regionen. Den erfaringen og kunnskapen tar han nå med seg inn i vervet som styreleder i NHO Agder.

- NHO Agder skal være en samlende kraft på Sørlandet, og jeg synes det er gjort en svært god jobb med å posisjonere NHO i vår region de siste årene. Vi skal være en tydelig stemme på vegne av næringslivet i landsdelen og bidra til å skape grunnlag for vekst og gode rammevilkår for bedriftene, sier Lars Erik Torjussen.

Han er både glad og stolt over å ha blitt spurt om å påta seg tillitsvervet som leder av styret i regionforeningen. - Det er naturligvis slik at jeg med min bakgrunn, blant annet gjennom mange år i media, er opptatt av samfunnsspørsmål. Derfor er det også naturlig å engasjere seg gjennom NHO, fastslår han.

Torjussen overtar styreledervervet etter konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi. Det er neppe grunn til å vente noen dramatiske endringer i kursen for NHO Agder med utgangspunkt i styrelederskiftet. Men Lars Erik Torjussen har likevel ambisjoner om å sette spor etter seg - også i NHO-sammenheng. - Først og fremst blir det min oppgave å få styret til å fungere best mulig som fellesskap. Styremedlemmene representerer hele bredden av NHO-bedriftene, og det blir en viktig del av min oppgave å bidra til at medlemsbedriftenes meninger og interesser reflekteres i NHOs prioriteringer og aktiviteter. Derfor er jeg veldig opptatt av å bidra til at styret blir et godt arbeidsfellesskap, sier Lars Erik Torjussen.