Hvordan strukturere et godt forsknings- og utviklingsprosjekt?

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere forsknings- og utviklingsprosjekter. 

Publisert 09.05.16

Agder

Hovedmålgruppen er bedrifter. Forskere som samarbeider med næringslivet, og offentlige aktører vil også ha utbytte av kurset.

Enten du har en idé eller er i gang med å lage en søknad til et forsknings- og innovasjonsprosjekt, kan du dra nytte av å være med på våre prosjektverksted. Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg med å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse.

Forskningsrådet arrangerer i 2016 prosjektverksteder rundt omkring i landet. Tirsdag 24. mai arrangeres prosjektverksted i Kristiansand.

Sted:     Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen 19 (Auditoriet)
Tid:        Tirsdag 24. mai kl. 9:00 – 14:00

PROGRAM:
• Kl. 9:00-11:15                    Prosjektverksted v/Siren M. Neset, Forskningsrådet
• Kl. 11:15-11:45                  Finansieringsmuligheter i Regionalt forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen, RFF Agder
• Kl. 11:45-12:15                  Enkel lunsj
• Kl. 12:15-14:00                  Mulighet for individuelle møter med Forskningsrådet og RFF Agder