Skattefunn åpen dag 22. mars

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan din bedrift kan produsere på en smartere måte?

#205

#120 Fotograf: Forskningsrådet

Publisert 06.03.17

Agder

Kom til Åpen dag for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen. Du vil også få presentasjon av bedrifters erfaringer med ordning, få mulighet til å snakke med rådgivere fra SkatteFUNN, Forskningsrådet og Innovasjon Norge og få gode tips fra en revisor.

Forskningsrådet inviterer til SkatteFUNN åpen dag i perioden 8. - 30. mars. I Agder er datoen 22. mars, og vi samarbeider i år med fylkeskommunene i Agder.

Meld deg på arrangementet i Kristiansand via denne lenken Kristiansand 22. mars, eller gå til www.skattefunn.no  - Åpen dag 2017.

Etter SkatteFUNN Åpen dag arrangeres Kick-off for Forskningsmobilisering Agder (fra kl. 12.30)
Forskningsmobilisering Agder er et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsrådet og fylkeskommunene i Agder. Prosjektet har en årlig ramme på 8,1 millioner kroner. Hovedformålet er å mobilisere til forskningsbasert innovasjon i bedrifter. På Kick-off-samlingen vil du få vite mer om prosjektets fokus og virkemidler.

Prosjektet inngår i Forskningsrådets program FORREGION og etterfølger VRI Agder, som ble avsluttet i 2016.