Statsbudsjettet

Skritt i riktig retning

Statsbudsjettet er et skritt i riktig retning, men den regionale satsingen på Sørlandet kunne vært sterkere, mener regiondirektør Siri Mathiesen.

Siri Mathiesen er positiv til redusert selskapsskatt, men savner bevilgninger til Mechatronics Innovation Lab i statsbudsjettet.

Publisert 08.10.15

Agder

- Samlet sett synes jeg statsbudsjettet er godt tilpasset  det holkeføret store deler av næringslivet befinner seg, men jeg savner blant annet bevilgninger til Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UiA, sier Siri Mathiesen.

Hun påpeker at regjeringen tar tydelige grep i budsjettet, både kortsiktige og langsiktige, som bidrar til å sikre omstillingen norsk økonomi står foran.

- Reduksjon av selskapsskatten er veldig viktig, men det er også enkelte skatteskjerpelser som er bekymringsfulle. Likevel er hovedinntrykket på skattesiden at dette er et skritt i riktig retning, sier regiondirektøren som påpeker at Agder er en av regionene som er sterkt berørt av oljeprisfallet.

- Det er derfor positivt at regjeringen i statsbudsjettet legger til rette for omstilling og nyskaping, samtidig som man stimulerer den økonomiske aktiviteten i regionen med kortsiktige tiltak som ikke medfører varig høyere offentlige utgifter. Dette handler blant annet om økte bevilgninger til vedlikehold av offentlige bygg. Vi hadde imidlertid forventet en enda sterkere og mer målrettet satsing i vår region, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

Hun er overrasket over at statsbudsjettet ikke bidrar til fullfinansiering av Mechatronics Innovation Lab ved UiA. – Den såkalte "Sørlandslaben" kunne vært et viktig bidrag til omstilling og nyskaping i regionen. Men slaget er ikke tapt, dette er som kjent kun et budsjettforslag og vi håper at forhandlingene i Stortinget kan bidra til å få denne satsingen inn på det endelige budsjettet.

Mathiesen vektlegger også den sterke satsingen på samferdsel og er glad for at infrastruktur er en budsjettvinner. - Det viktigste nå er at vi kommer i gang med flere av våre store veiprosjekter og her er det god satsing i budsjettet selv om det fortsatt gjenstår planleggingsarbeid før det er mulig å få oppstart på de største prosjektene. Her er det nå viktig at man regionalt raskt blir enig om trasser og reguleringsplaner, slik at lokal krangel ikke forsinker prosjektene, understreker NHO-direktøren.

- På en dag som dette er de fleste opptatt av hvordan vi skal bruke penger. Men vi må skape verdiene før vi fordeler dem. Vi håper dette budsjettet kan bidra til å sikre vekst, arbeidsplasser, og dermed inntekter til fellesskapet. Det er positivt at regjeringen vil senke selskapsskatten, fordi det stimulerer til økte investeringer i norsk næringsliv. Vi er også glade for at regjeringen forsterker satsingen på samferdsel, forskning og innovasjon, oppsummerer Siri Mathiesen i NHO Agder.

- Bedriftene på Sørlandet er også avhengig av at det bredt politisk flertall stiller seg bak en skattereform slik at den står fast ved skiftende regjeringer og sikres forutsigbarhet. En selskapsskatt ned til 20 prosent vil sikre økte investeringer i norsk næringsliv, fastslår hun.