Slik blir du lærebedrift

Sørlandsk næringsliv har lang tradisjon for å ta inn lærlinger. Samtidig vet vi at morgendagens arbeidsliv har et stort behov for fagarbeidere. Derfor er vi læreplassjeger som jakter etter enda flere lærebedrifter og læreplasser i Agder.

Publisert 14.05.18

Agder

Det å ha lærlinger i bedriften er med på å skape et godt arbeidsmiljø preget av kompetansebygging og innovasjon. Et kjennetegn på bedrifter som tar inn lærlinger er at de er seriøse, driver godt og er solide, noe som gjør at det å være lærebedrift er et kvalitetsstempel i seg selv. 

Hvordan bli lærebedrift?
Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift, men godkjenningen forutsetter at din virksomhet har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen. I tillegg kreves det også at bedriften har en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

Les mer om betingelser og om hvordan bli lærebedrift på fylkeskommunenes nettsider: