Søkerbølge til teknologifag på Sørlandet

Antall søkere til teknologi- og ingeniørfag ved UiA Campus Grimstad økte med 18 prosent fra 2014 til 2015. Aust-Agder er sammen med Oslo og Akershus de fylkene hvor det er størst rift om studieplassene innen høyere utdanning.

Stadig flere søker seg til teknologi- og ingeniørfag (Illustrasjonsfoto).

Publisert 23.04.15

Agder

Totalt antall søkere til teknologi- og ingeniørfag ved UiA Campus Grimstad økte med 18 prosent, fra 1513 søkere i 2014 til 1778 søkere i 2015.

Søkertall fra Samordna opptak viser at det er 2,9 førstevalgsøkere pr studieplass ved UiA Campus Grimstad. Det er kun Oslo og Akershus med henholdsvis 3,2  og 3 førstevalgsøkere pr studieplass, som kan matche Aust-Agder.

Viktig for næringslivet

-Det er all grunn til å berømme UiA for det gode samarbeidet med næringslivet og det langsiktige og målrettede arbeidet som nå har gjort Campus Grimstad til en av de mest etterspurte i Norge, sier Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO Agder.

-Det er også viktig å tenke slik at ingeniørutdanningen i Grimstad rekrutterer studenter fra store deler av landet og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet på Sørlandet og i det nasjonale utdannings- og arbeidsmarkedet, avslutter Skagestad.