Sørlandet blir NTP-vinner

Når Nasjonal transportplan blir presentert før påske, er Sørlandet blant de regionene som har størst grunn til å glede seg.

#205

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener Sørlandet har god grunn til å se frem til NTP-fremleggelsen før påske. Til venstre ordfører Robert C. Nordli (Arendal) og ordfører Harald Furre (Kristiansand) Fotograf: NHO Agder

Publisert 27.03.17

Agder

- Sørlandet får en større andel av veisatsingen i neste NTP-periode enn det befolkningstallet skulle tilsi.

Det bekreftet samferdselsmininster Ketil Solvik-Olsen da han besøkte Sørlandstinget fredag. Den viktigste årsaken til dette er at hoveddelen av prosjektene Nye Veier har fått ansvaret for, er plassert i regionen. Men også Rv 9 i Setesdal, ny Kjevik-vei og en bypakke for Kristiansand-regionen er på plass i det endelige NTP-forslaget, ifølge statsråden. Det er også kjent at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen for første gang vil være omtalt i neste NTP.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF), som har vært sentral i forhandlingene mellom regjeringspartiene (Høyre og Frp) og samarbeidspartiene på Stortinget (Venstre og KrF), bekreftet at den løsningen partiene har blitt enige om, ser svært bra ut for Sørlandets del.

- Sørlandet har rundt fem prosent av landets befolkning, men får rundt 10 prosent av rammene for neste NTP. Det er så god uttelling at det nesten ikke går an å si det høyt utenfor regionen, sa han.

Agder-fylkene kommer altså godt ut av neste NTP-forslag, samtidig som det ligger an til å bli tidenes mest ambisiøse samferdselssatsing de neste 12 årene. Den samlede rammen for alle prosjekter i NTP ligger rundt 1000 milliarder kroner. Dette er på nivå med de ambisjonene NHO har anbefalt i sitt innspill til NTP.

- Dette er svært gode nyheter for vår landsdel, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder. 

Hun mener satsingen er en viktig seier for landsdelen - og en viktig seier for NHO som har vært en pådriver for å få til et samferdselsløft på Sørlandet.

- Vi vet at bedre infrastruktur er helt avgjørende for bedriftenes konkurransevilkår. Det gir lavere tidskostnader, bedrer effektivitet og produktivitet, samtidig som samferdselssatsingen også bidrar til å utvide og styrke bo- og arbeidsmarkedsområdene i regionen. Samtidig er det viktig å være klar over at NTP ikke er en bevilgning, men en plan. NTP-forslaget er en viktig seier, men vi må fortsatt stå på for å sikre at de planene som det nå er politisk oppslutning om også følges opp gjennom årlige bevilgninger. Satsingen forutsetter også at Nye Veiers portefølje ligger fast og at utbyggingen kan gjennomføres i det tempoet som Nye Veier ønsker. Derfor er det viktig at all usikkerhet omkring Nye Veiers fremtid kan legges bort. Vi savner fortsatt avklaringer fra flere av stortingspartiene på dette området, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.