Medlemsfordel

Sparte nær 50.000 kr  på NHO Forsikring

Victoria Pub i Kristiansand har mer enn halvert forsikringsutgiftene etter at bedriften byttet til NHO Forsikring.

Publisert 20.11.15

Agder

Den tradisjonsrike Kristiansand-puben kan glede seg over at de nå får enda mer igjen for sitt NHO-medlemskap:

– I mitt tidligere forsikringsselskap hadde jeg en utgift på 80.000 kroner i året i forsikringer, men etter at jeg i mars byttet til NHO Forsikring har utgiftene gått ned til nesten 30.000 kroner i året. Dette er jo en kjempebesparelse for en liten bedrift som vår, sier eieren av Victoria Pub, Oddleif Andersen til NHO Reiselivs hjemmesider.

Bedre og billigere

Andersen ble tipset av en bransjekollega i Kristiansand om at det kunne være store penger å spare via NHO Forsikring.

– Jeg tok deretter kontakt med NHO Reiselivs forsikringskontakt og sendte inn papirene på forsikringen jeg hadde i mitt gamle forsikringsselskap, men sladdet prisene jeg betalte. Tilbudet jeg fikk, basert på det jeg allerede hadde av forsikringsordning, var betydelig lavere. Vi hadde akkurat bygd om, så jeg hevet et par forsikringsposter med to millioner, og likevel ble det veldig mye billigere å ha forsikring gjennom NHO Reiseliv, sier Andersen.

God oppfølging

Han er også svært fornøyd med hvor enkelt det er å bytte til NHO Forsikring.

– Det har bare vært positivt fra første stund. Forsikringskontakten i NHO Reiseliv har vært svært hjelpsom og besvart alle mine spørsmål raskt. Han ordnet alt, inkludert oppsigelse i det andre forsikringsselskapet. Men det viktigste for meg og en liten bedrift som Victoria Pub er at giroen for forsikringen er mer enn halvert, sier Andersen.

Vil du sjekke hvor mye din bedrift kan spare på  NHO Forsikring? Bare send meldingen "NHO Forsikring" til 2007 - så blir du kontaktet i løpet av kort tid!

 

Kontakt oss

Dette er NHO Forsikring

  • NHO Forsikring er en medlemsfordel som bedriftene tjener på.
  • Forsikringene tilbys innen kategoriene person, skade og motor. En del av produktene er bransjespesifikke.
  • Tilbud, rådgivning og plassering av forsikringene til NHOs medlemsbedrifter skjer fra NHO Forsikring ved Norwegian Broker.
  • NHO Forsikring er altså ikke et forsikringsselskap. Forsikringsavtalene blir inngått mellom bedriftene og følgende forsikringsgivere:
  • Codan Forsikring (Motorvogn- og arbeidsmaskinforsikring)
  • Storebrand Livsforsikring AS (Personalforsikringer)
  • Tryg Forsikring (Helse-, transport-, styreansvar-, formueskade-, kriminalitetsforsikring og profesjonsansvar)
  • Gable Insurance AG (Næringsbygg, bedriftsforsikringer og yrkesskadeforsikring)
  • NHO Forsikring er for alle NHOs medlemmer, med unntak av medlemmer i Byggmesterforbundet og Norske Murmestres Landsforening og Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, som har eget forsikringstilbud i Byggmesterforsikring.