Spør om anbudsregler

Veiselskapet Nye Veier har etterlyst bedre tilsynsordninger knyttet til offentlige anbud. Nå tar Odd Omland (Ap) saken opp i Stortinget.

#205

Stortingsrepresentant Odd Omland (Ap), Vest-Agder Fotograf: Arbeiderpartiet

Publisert 27.01.17

Agder

I en kronikk i Dagens Næringsliv tidligere denne uken, etterlyste adm. direktør Ingrid Hovland i Nye Veier klarere regler for når det er kan være hjemmel for å stenge aktører ute fra anbudskonkurranser, basert på usikkerhet om de aktuelle tilbydernes seriøsitet. 

- Dagens regelverk gir rom for tolking, og det oppstår konkrete dilemmaer knyttet til hva man må legge til grunn for å stenge aktører ute fra anbudskonkurranser, skriver Hovland i DN.

Odd Omland (Ap, Vest-Agder) tar nå problemstillingen opp med næringsminister Monica Mæland.

I sitt spørretimespørsmål viser han til at det også tidligere har vært reist kritiske spørsmål fra fagfolk knyttet til tilsyn med offentlige anbud - og han mener utfordringene knyttet til manglende tilsyn og kontroll med innkjøp nå er ytterligere aktualisert gjennom utspillet fra Ingrid Hovland.

Omland ber om statsrådens vurderinger knyttet til dette og spør om hun vil følge opp innspillene hun har fått om behovet for bedre kontroll.

NHO har lenge vært en pådriver for at det etableres en tilsynsordning med offentlige anbud.