SAMFERDSEL

SSL møtte Nye veier

- Det er avgjørende at man identifiserer mulige konflikter så tidlig som mulig i planleggingsprosessen av nye veiprosjekter, fastslo adm. dir. Ingrid Dahl Hovland da hun møtte SSL tirsdag.

Prosjektdirektør Anette Aanesland i Nye veier AS møtte styringsgruppen i SSL. I bakgrunnen adm. direktør Ingrid Dahl Hovland.

Publisert 15.12.15

Agder

Styringsgruppen i Sørlandets Samferdselsløft (SSL) hadde tirsdag et godt dialogmøte med ledelsen i veiselskapet Nye veier. Både adm. direktør Ingrid Dahl Hovland og prosjektdirektør Anette Aanesland deltok på møtet.

Ingrid Dahl Hovland er adm. direktør i Nye veier AS.

De redegjorde for hvordan Nye veier nå arbeider med å legge til rette for overtakelsen av veibyggingen innenfor de fire prosjektområdene veiselskapet har fått ansvaret for. I tillegg til strekningene Langangen-Grimstad og Kristiansand-Stavanger, skal veiselskapet også ha ansvaret for ny E6 ved Mjøsa og i Trøndelag.

Selskapets primæroppdrag er å identifisere nye måter å organisere og gjennomføre veibygging på, slik at man kan få bedre, billigere og raskere utbygging enn hva som har vært tilfellet til nå.

Nye veier overtar ansvaret for utbyggingprosjektene etter at Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplaner for prosjektene - med unntak av E18-prosjektene. Her skal Nye veier ha ansvaret også for kommunedelplanene.

- Det er viktig for oss at vi kommer tidlig inn i prosessene og at vi får avklart hvilke utfordringer og konflikter som finnes knyttet til veibygging så tidlig som mulig. Det gjør det enklere å løse problemene, uten at det går utover fremdriften i prosjektene, understreket Ingrid Dahl Hovland.

Nye veier er også opptatt av å ha en tett og god dialog med entreprenørbransjen, fordi man har felles interesser av å identifisere prosesser som bidrar til å fordyre veiutbygginger. Derfor skal lean-tankegang introduseres i mer av arbeidet, med vekt på forenklinger, identifisere fordyrende proseser og sløsing, samt kontinuerlig arbeide med forbedringsprosesser.

E18 Tvedestrand-Arendal er den første strekningen Nye veier går igang med, siden planleggingen her er kommet lengst. Rent praktisk innebærer dette også at de som har jobbet med dette prosjektet i Statens vegvesen nå overføres til Nye veier, og dette skjer etter reglene som er knyttet til virksomhetsoverdragelser.