Står sammen om nytt samferdselsløft

Sørlandet står samlet foran vårens behandling av ny Nasjonal transportplan. Det ble fastslått da SSL inviterte til dialogmøte med politikerne denne uken.

#205

Hans Fredrik Grøvan innleder om neste NTP for NHO Agder og resten av organisasjonene i Sørlandets Samferdselsløft.

Publisert 18.01.17

Agder

NHO Agder har tatt iniativet til samarbeidsorganet "Sørlandets samferdselsløft" som er en bred næringspolitisk sammenslutning av de mest sentrale næringsorganisasjonene i Aust- og Vest-Agder. SSL har spilt en sentral rolle i å løfte frem samferdsel som den store, samlende saken for regional utvikling i landsdelen - og resultatene har kommet i form av gjennomslag for svært viktige veiprosjekter i regionen. Nå foreligger det konkrete planer om at E18 og E39 skal bygges som en sammenhengende firefeltsvei helt fra Gjerstad til Flekkefjord, samtidig som det arbeides med svært ambisiøse planer rundt byer som Arendal og Kristiansand.

Men selv om planene er både konkrete og ambisiøse, så er det ingen som kan ta for gitt at de faktisk blir gjennomført. Derfor blir behandlingen av den nye Nasjonal transportplan 2018-2029 svært viktig for denne landsdelen.

SSL inviterte derfor Sørlandsrådets sentrale representanter og stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) til dialogmøte i Kristiansand mandag denne uken. 

Hans Fredrik Grøvan understreket at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til hva regjeringen kommer til å foreslå, når de legger frem sitt forslag til NTP. - Mye kan bli avgjort i de nærmeste ukene, forklarte han og viste til at det er etablert kontakt mellom Samferdselsdepartementet og samarbeidspartiene på Stortinget med tanke på å klarlegge om det kan skapes grunnlag for et NTP-forslag som vil ha flertall i Stortinget. 

- Dersom vi lykkes med dette, vil hovedlinjene for neste NTP være klare tidlig. Men om vi ikke kommer frem til enighet om hovedprinsippene, så blir det en langt mer usikker prosess i Stortinget, påpekte han. 

Hans Fredrik Grøvan deltar selv i denne dialogen og han forsikret om at han i denne prosessen også er svært opptatt av prosjektene på Sørlandet. Det gjelder ikke minst behovet for en forutsigbare finansiering av Nye Veiers prosjekter - også om det skulle bli regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg.

Fylkesordførerne Terje Damman (H, Vest-Agder) og Tellef Inge Mørland (Ap, Aust-Agder) holdt også en felles presentasjon der de la frem hovedlinjene i det Sørlandsrådet er blitt enige om. Her fastholdes ambisjonene både for en offensiv veiutbygging, moderne havnedrift og sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

- Den brede enigheten på Sørlandet er en klar styrke i den prosessen vi nå skal inn i, fastslo Hans Fredrik Grøvan. - Det er mange steder i landet hvor man ikke har samme enighet, og derfor blir det lagt merke til at hele landsdelen står samlet i disse sakene, konstaterte KrF-representanten.