Statsråden møtt av sterkt vei-engasjement

Kristiansand og Sørlandet var første stoppested for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han denne uken begynte sin turné for å innhente synspunkter og vurderinger fra næringslivet knyttet til neste utgave av Nasjonal transportplan (NTP).

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen og NHO Agders regiondirektør Siri Mathiesen sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under dialogmøte i Kristiansand.

Publisert 31.03.16

Agder

 NHO Agder ble utfordret av Samferdselsdepartementet til å tilrettelegge for et slikt møte, og det var en samstemt region som møtte statsråden. Solvik-Olsen fikk klar tale og tydelige råd fra flere bedriftsledere under møtet.

 – Jo flinkere dere er til å prioritere, jo større sjanse det er at Stortinget vil lytte, sa han.

Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder trakk fram det gode samarbeidet skapt under Sørlandets samferdselsløft. Viktige veiprosjekter er løftet frem i landsdelen i løpet av de siste årene. Samtidig understreket regiondirektøren at det ennå er mye som gjenstår, og prosjektet Gartnerløkka-Kolsdalen er det enkeltprosjektet som bør stå aller først på listen over prosjekter som det er viktig å få realisert raskest mulig.

Både Simeks administrerende direktør Øyvind Iversen og Kjell Nilsen fra Norges Lastebileierforbund trakk fram viktigheten av å se på hele strekningen Kristiansand – Stavanger i sammenheng. Det ligger i kortene at strekningene ved de største byene vil være dem man først går i gang med, men næringslivsrepresentantene pekte også på at det er viktig å få gjort noe med de strekningene som er aller mest trafikkfarlige i dag, som for eksempel ved Ueland.

Kruse Smiths administrerende direktør Jan Hestås var en av flere som var opptatt av at norske bedrifter må få reelle sjanser til å konkurrere om alle anbud knyttet til byggingen av veiprosjektene i regionen, samtidig som han understreket at det for næringen og samfunnet som helhet er sentralt å sikre at det er seriøse aktører som er med og kjemper om disse kontraktene. Blant annet derfor må det stilles krav om at virksomhetene som kjemper om kontraktene er lærebedrifter med egne lærlinger.

Tom Christian Bredesen fra Skeie Eiendom presenterte Næringsforeningen i Kristiansandsregionens ønsker om en helhetlig byutvikling som tiltrekker seg først næringslivet, og deretter flere folk til byen med satsing på gode vei og kollektive tilbud.

For Glencore Nikkelverk er infrastruktur avgjørende, og administrerende direktør Øivind Stenstad presenterte hans prioriteringer for jernbane, vei og havn.

Kjell Pedersen-Rise, som er prosjektleder for Rv 9-aksjonen, trakk fram viktigheten av denne veien når det gjelder turisme og næringsutvikling i Setesdal.

LO leder Agnes Norgaard talte for ordnede forhold for arbeiderne som skal utføre utbyggingen av veiprosjektene, og advarte mot sosial dumping.

Det var i tillegg god tid til innspill fra politikerne som satt i salen. Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) ga hennes råd for hvordan Sørlandet kan få gjennomslag for sine ønsker ved å fortsette dialogen og ta kontakt med Sørlandsbenken.

Ketil Solvik-Olsen besøker hele landet for å få innspill før regjeringen legger fram sine prioriteringer om ett år. Deretter blir prioriteringene behandlet av Stortinget i juni 2017.