Takket for vei-innsats

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) har vært en pådriver for veisatsingen på Sørlandet. Tirsdag fikk hun en varm takk fra styret i SSL.

#205

Rådgiver Trond Madsen i NHO Agder takket på vegne av Sørlandets Samferdselsløft (SSL) Åse Michaelsen for hennes iherdige innsats for å få fart på veibyggingen i regionen. Fotograf: Picasa

Publisert 09.05.17

Agder

Åse Michaelsen har takket nei til gjenvalg på Stortinget, så etter høstens valg er hennes tid som stortingsrepresentant over. Den siste perioden har hun ledet Sørlandsbenken, samtidig som hun også har vært et sentralt medlem i Transportkomiteen på Stortinget. Der har hun kjempet tøft for å få gjennomslag for landsdelens interesser - og da NTP-forslaget ble presentert tidligere i vår, kunne hun konstatere at arbeidet har gitt resultater: 10 prosent av veiinvesteringene i Norge vil komme på Sørlandet de neste 12 årene, dersom NTP-forslaget blir fulgt opp gjennom budsjettvedtak på Stortinget i de kommende årene.

- Det har vært en krevende prosess, men det har nok hjulpet at vi har hatt en samferdselsminister fra Rogaland som er gift med en dame fra Tønsberg. Han har med andre ord kjørt E39 og E18 nok til å vite om behovene i denne regionen, fastslo Åse Michaelsen da hun møtte styringsgruppen i SSL tirsdag.

Den viktigste seieren, slik hun ser det, var å få etablert veiselskapet Nye Veier. Den viktigste delen av selskapets portefølje er plassert i denne regionen, og dermed får også landsdelen stor glede av at det investeres tungt i nye prosjekter de kommende årene. I prinsippet er hele strekningen fra Telemark grense til Rogaland grense besluttet bygd ut som møtefri, firefelts vei.

- Vi er usikre på hva som skjer med Nye Veier dersom det blir regjeringsskifte etter høstens valg. Det er også mange andre regioner som ønsker å få en del av veiselskapets portefølje, så det er viktig at regionen fortsatt står samlet og kjemper for disse prosjektene, mener Åse Michaelsen.

Ettersom hun nå snart går av som stortingsrepresentant, benyttet SSL anledning til å takke henne for innsatsen - samtidig som hun fikk anerkjennelse for å ha lyttet til regionens næringsliv og bidratt til at Sørlandet nå står foran tidenes samferdselsløft.