Torjussen fortsetter i NHO-styret

Styret i NHO Agder preges av stor kontinuitet. Lars Erik Torjussen fortsetter som styreleder.

#205

Lars Erik Torjussen fortsetter som styreleder i NHO Agder. Fotograf: Trond Madsen

Publisert 30.03.17

Agder

Over 50 deltok på NHO Agders årsmøte på Ernst Hotel onsdag kveld. NHOs viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid som snakket om behovet for å skape økt forståelse for hvorfor velferdssamfunnet er helt avhengig av privat verdiskapning. - Disse sammenhengene er det for mange som ikke ser, og det er spesielt bekymringsfullt at den yngre generasjonen har mindre forståelse for næringslivets rolle i samfunnet enn det vi ser hos de eldre, sa Almlid som understreket at det er næringslivets oppgave å gjøre noe med dette. - Derfor må også vi i NHO snakke så folk forstår oss og kjenner seg igjen i det vi snakker om. "Næringslivet" er fjernt for de fleste, men "bedriften" og "jobben min" har alle et nært forhold til, sa han.

Regiondirektør Siri Mathiesen presenterte hovedtrekkene i NHO Agders aktiviteter det siste året, der det naturlig nok har vært jobbet mye med samferdsel, effektene av oljekrisen og Sørlandets utfordringer knyttet til arbeidsmarkedet.

Delingskultur

Etter årsmøtets formelle del var over, stilte to spennende medlemsbedrifter opp for å fortelle om utviklingstrekk i deres bransjer som også kan være relevante for andre deler av næringslivet. Tom Young i Nøgne Ø fortalte om bryggeriets delingsfilosofi og hvorfor de mener at deres nærmeste konkurrenter bidrar til å styrke dem.

- Vi har rundt 250 mikrobryggerier i Norge som bidrar til å skape interesse for særpreget øl. Selv om de tilbyr konkurrerende produkter, så bidrar de først og fremst til å skape interesse og engasjement rundt denne delen av øl-markedet. Vi ville aldri klart å få den posisjonen vi har fått uten alle disse bryggeriene. Derfor har vi også alltid vært opptatt av å være en bedrift som deler med andre. Vi gir alle som spør våre oppskrifter og våre metoder for å lage godt øl. For det er jo ingen bryggerier som vil brygge akkurat det samme ølet som et annet bryggeri, men det er bra for oss at det blir interesse for nye øl-smaker, sa Tom Young.

Automatisering

Bilforhandler Per Helge Gumpen er også opptatt av delingskultur, selv om dette får andre konsekvenser for bilbransjen. Men den teknologiske utviklingen går defintivt mot selvkjørende biler, flere som deler på samme bil og bilene kommer til å bli mer "software" enn "hardware" i fremtiden. - Bilene blir mer som en smarttelefon. Det er ikke selve kassen telefonen er laget av som er viktig for oss, men hva telefonen kan gjøre, sa Per Helge Gumpen som også tror at bensin- og dieselbiler kommer til å være dominerende globalt i overskuelig fremtid. - Norge skiller seg veldig fra resten av Verden med vår svært høye elbil-andel, konstaterte han.

Styret i NHO Agder er etter årsmøtet:

Styreleder Lars Erik Torjussen (Noroff)
Nestleder Øyvind Riiber-Boye (Nymo)
Styremedlemmer:
Toril Bøhler (Trygg Hjemme)
Jon Syrtveit (Kruse-Smith)
Per Helge Gumpen (Gumpens Auto)
Håvard Solum (Scandic Kristiansand Bystranda)
Varamedlemmer:
Heine Østby (3B Fibreglass)
Kristin Wallevik (Agderforskning)
Lisbeth Holen (Adecco)
Silje Holthe Lunder (Gulldia - ny)