Trenger flere kvinnelige teknologer

NHO gratulerer EVRY med Oda-prisen for sitt kontinuerlige arbeid med å inspirere og løfte frem kvinner i sitt arbeidsnettverk. Næringslivet trenger flere jenter som satser på teknologifag.

EVRYs konsernsjef Terje Mjøs (Foto: EVRY)

Publisert 21.05.14

Agder

- Å vinne Oda-prisen er en stor anerkjennelse for EVRY og alle som jobber for å få flere kvinner til selskapet og hele bransjen, sier EVRYs konsernsjef Terje Mjøs.  - For å få flere kvinner nysgjerrig og interessert i å jobbe i IT-bransjen, må vi bli flinkere til å vise hvilke samfunnsmessige verdier vår bransje bidrar til å skape. I tillegg til sin fag- og lederkompetanse, bidrar kvinner til et mangfold som IT-bransjen har for lite av, sier Mjøs.

Juryens begrunnelse
I en pressemelding fra Oda Nettverk begrunner de tildelingen som følger:

"EVRY har med sine 4500 ansatte og 23 prosent kvinneandel vist at målrettet og kontinuerlig fokus på kvinneandel gir resultater over tid. De har en tydelig strategi om å øke kvinneandel, noe som også er forankret i toppledelsen. EVRY skaper og investerer i programmer for å motivere kvinner til å søke seg til-, og å forbli i selskapet. De jobber målrettet med rekruttering av IT-/realfagsutdanning, og har særlig fokus på jenter i dette arbeidet. Internt har de blant annet etablert nettverket Female@evry; et nettverk for kvinner i EVRY hvor faglig utvikling og nettverksbygging står i fokus. I EVRY er 25 prosent av alle ledere kvinner og de siste årene har kvinneandelen generelt i selskapet økt med ett prosentpoeng pr år. EVRY er et forbilde for andre organisasjoner i IT-bransjen, og de viser med sin strategi og sine tiltak at det er mulig også for store organisasjoner å øke kvinneandelen."

Næringslivet taper kampen om kvinnene
Mjøs viser til Kapitals kåring av Norges mektigste kvinner. Kandidatantallet viser at det går for tregt å få flere dyktige kvinner i sentrale posisjoner i næringslivet. – Det bekymrer meg, sier Mjøs. - Vi har ikke råd til dette, næringslivet er så konkurranseutsatt at vi trenger de beste, uavhengig av kjønn, sier han i sin E24-kronikk, 20. mai.

Som et lyspunkt viser Mjøs til NHOs Female Future-program, som viser at det blir stadig flere kvinnelige ledere i næringslivet. Særlig blant finansdirektørene, forskningsdirektørene og HR-direktørene ser vi en økning i kvinneandelen.

Jentebølge til teknologi og realfag
Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO Agder forteller at 50 prosent flere jenter vil studere teknologi ved Universitetet i Agder (UiA), Campus Grimstad. Dette er godt nytt fra Agder.

Han viser til at antall søkere til realfag har økt fra 70 i 2011 til 108 i 2012. - Dette er blant annet resultat av et langsiktig samarbeid, hvor jenter har stått frem som forbilder på utdanningsmesser og i media, sier Skagestad.

Næringslivet og NHO Agder har samarbeidet med Universitetet i Agder, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fritt Valg, LO, NITO, Tekna med flere, og igjen bærer dette samarbeidet frukter.

- På vegne av næringslivet vil jeg takke alle de som ved mange ulike tiltak gjennom mange år har medvirket til å gjøre dette mulig. Dette er viktig for den fremtidige rekrutteringen og næringsutviklingen på Sørlandet, sier Skagestad.