UiA-studier for omstilling

For å møte et økende behov utvikling av ny kompetanse i regionen, oppretter UiA nye studietilbud tilrettelagt for personer som er under omstilling.

Publisert 20.07.16

Agder

De nye studieoppleggene som UiA etablerer nå skal tilfredsstille NAVs krav om maksimalt 10 dagers undervisning på dagtid og maksimalt 50 % studiebelastning.

Følgende studieopplegg starter i begynnelsen av høstsemesteret: • Softwareutvikling 2 (DAT220) (10 studiepoeng) (undervisningsstart 18. august)
• Gründerlab (ORG313) (7,5 studiepoeng) (undervisningsstart 23. august)
• Digitalisering og forretningsutvikling (10 studiepoeng) (første samling i slutten av september)

Det blir mulig å søke opptak fra 1. august. Opptaket skjer etter prinsippet "førstemann til mølla" for kvalifiserte søkere. I midten av høstsemesteret er det i tillegg planer om oppstart av tilrettelagte og studiepoengsgivende kurs i:

• Helse, miljø sikkerhet

• Tekno-jus

Informasjon og søknad via nettsiden www.uia.no/omstilling

I tillegg til disse tilrettelagte oppleggene er det mulig å ta:

• Andre enkeltemner (mindre deler av ordinære studieprogram der det er ledig plass). Også til disse åpnes det for søknad 1. august.

• Ordinære studier: Restplasser til studier i Samordna opptak kunngjøres 19. juli.

• EVU-tilbud (etter- og videreutdanningstilbud med studieavgift)