Utfordrer Støre om privat velferd

- Vi er sinte og såret over å bli kalt "velferdsprofitører", skriver Toril Bøhler og fem andre kvinner som til daglig arbeider i private selskaper som leverer gode velferdstjenester.

#205

De ansatte i Trygg Hjemme bidrar med å utvikle og levere gode velferdstjenester i privat regi.

Publisert 21.08.17

Agder

Toril Bøhler er en av grunderne bak Trygg Hjemme. Bedriften er i dag utviklet til å bli Sørlandets største profesjonelle aktør innen private helse- og omsorgstjenester.

Trygg Hjemme tilbyr tjenester til eldre, fysisk og psykisk syke og til psykisk utviklingshemmede, og har også utviklet egne tilbud til personer med demens og deres pårørende.

Toril Bøhler, som også er styremedlem i NHO Agder, er en av seks kronikkforfattere som gjennom NRK Ytring tar opp det de mener er manglende respekt og forståelse for rollen private aktører har innen utvikling av gode velferdstilbud.

Kronikken er først og fremst en utfordring til Jonas Gahr Støre, ettersom dette er ett av områdene der opposisjonspartiene har signalisert at de vil utfordre regjeringen.

- Vil det være plass til oss dersom han får regjeringsmakt til høsten? spør de seks grunderne som til daglig driver anerkjente tjenester innenfor sykehjem, hjemmetjenester, rusomsorg, barnevern og andre velferdstjenester.

- De fleste av oss har bakgrunn fra offentlig sektor og har siden skapt våre egne arbeidsplasser i det faget vi har utdannet oss til, - fordi vi ønsket å gjøre ting litt annerledes og skape gode tjenester for pasientene våre, skriver de i kronikken.

De reagerer på at de blir stemplet som «velferdsprofitører», blant annet fra store deler av fagbevegelsen, SV, Rødt og flere i Arbeiderpartiet.

- Vi er sinte og såret over å bli kalt «velferdsprofitører». Vi er ikke kyniske pengejegere, men høyt utdannede fagpersoner med faglige ambisjoner på brukernes vegne. Det er dokumentert innenfor alle de områdene vi driver at private leverer kvalitativt gode tjenester, påpeker Toril Bøhler og de fem andre i kronikken.

De mener Arbeiderpartiet, etter at de fikk flertall i byer som Tromsø, Bergen og Oslo, har stilt seg i spissen for å avvikle privat drift av sykehjem og frata de eldre muligheten til å velge mellom ulike tilbydere innen hjemmebaserte tjenester.

- Hvorfor er det helt greit for en mann å være IT-gründer og selge tjenester til det offentlige, mens en kvinnelig omsorgsgründer skal kalles en «profitør» når hun gjør det samme? spør kronikkforfatterne og utfordrer særlig statsministerkandidat Jonas Gahr Støre til å svare på spørsmålet.