Varm takk for langt samarbeid

Veisjef Johan Mjåland fikk applaus og varm takk for godt samarbeid av en samlet styringsgruppen i SSL på forrige møte.

#205

Avdelingsdirektør Johan Mjåland i Statens vegvesen Vest-Agder går av med pensjon til sommeren. Regiondirektør Siri Mathiesen takket for godt og langvarig samarbeid da Mjåland deltok på siste møte i SSL. Fotograf: Trond Madsen

Publisert 28.04.17

Agder

Johan Mjåland har vært en viktig samarbeidspartner for næringslivet på Sørlandet gjennom mange år, men til sommeren går han av som avdelingsdirektør for Statens vegvesen i Vest-Agder. Da han deltok på siste styringsgruppemøte i Sørlandets Samferdselsløft (SSL), fikk han også ros og bred anerkjennelse for det arbeidet han har gjort for å skape grunnlag for bedre infrastruktur i regionen.

Johan Mjåland var invitert til SSL-møtet for å orientere om de faglige vurderingene Statens vegvesen har gjort av regjeringens NTP-forslag. Det er et forslag som viderefører en kraftig vekst i samferdselsbudsjettene i årene fremover, i tråd med det som har vært en klar forventing fra NHO og de øvrige partnerne i SSL. Samtidig er det også slik at selv med de store investeringene som nå gjøres på dette området, så kan det bli krevende å komme i mål med alle prosjektene som det jobbes med - også utenfor Nye Veiers portefølje på Sørlandet.

- Vi registrerer blant annet at Kjevik-veien er lagt over i en portefølje av utbedringsprosjekter som må konkurrere om bevilgningene med mange andre prosjekter på flere programområder, opplyste Mjåland.

De politiske signalene er imidlertid at denne overflyttingen av prosjekter ikke skal ha noen praktiske konsekvenser for fremdriften i de aktuelle veiprosjektene. - Men vi må naturlig nok kjempe for Kjevik-veien og de andre prioriterte prosjektene som rv 9 i de årlige budsjettbehandlingene, har stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) opplyst tidligere.