Verdiskaping og kommunevalget

Høstens lokalvalg er viktig for NHOs medlemsbedrifter. Beslutninger som tas i kommunestyrer og fylkesting er viktige for næringslivet i regionen, og derfor er det viktig for oss at alle som er sentrale kandidater ved høstens lokalvalg er kjent med næringslivets prioriteringer og synspunkter.

Publisert 12.08.15

Agder

Vi legger ekstra tid i å besøke medlemmene fram til valget for å belyse saker som er aktuelle for næringslivet i regionen. Vi koordinere besøkene med rundebordsdialogmøter med politikerne samme dag. Første stopp var Grimstad 11. august. 

NHO Agder besøkte Nøgne Ø, Smag og behag, Farm in Action, Industritre, Igland AS, JB Ugland og AS Nymo. Regiondirektør Siri Mathiesen fremmet forslag fra bedriftene og utfordret politikerne på kommunesammenslåing og kompetanse.

Neste rundebordsdialog går til Mandal med bedriftsbesøk i Mandal, Farsund og Lindesnes i forkant.