Vest best i kommune-NM

Kommunene i Vest-Agder gjør det klart bedre enn kommunene i Aust-Agder i kommune-NM.

#205

NHOs kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner.

Publisert 01.08.16

Agder

NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner etter 21 indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Indikatorsettet er utviklet i samarbeid med Vista Analyse.

Det er kommunene Sola, Bærum og Oslo som kommer aller best ut nasjonalt. På Sørlandet er det Kristiansand som rangeres høyest, foran Grimstad, Åseral og Sirdal.

På regionnivå, der kommunene er inndelt i 77 regioner over hele landet, er det Kristiansand-regionen (knutepunkt-kommunene) som gjør det best på Sørlandet. Disse er rangert på 7. plass nasjonalt. Deretter er det et stort sprang ned til Lindesnes-regionen (29.), Østre-Agder (30.) og Lister-regionen (34.).  Setesdal rangeres som den svakeste regionen i Agder-fylkene og plasseres som nr 68 av de 77 regionene som landet er delt inn i.

Det som først og fremst trekker ned for Agders del er relativt svak score i kategorien "arbeidsmarked". Dette reflekterer graden av yrkesdeltakelse, arbeidsledighet, sykefravær, andel uføretrygdede, samt inn- og utpendling fra regionen/kommunen.

Kommunene som gjør det best har stort sett det til felles at de ligger langs kysten, har høy befolkningstetthet, nær universiteter og har en næringsstruktur preget av sterke teknologiklynger.

Rogaland peker seg ut som fylket med fleste kommuner i tilbakegang. Her er det meget store negative endringer for arbeidsmarkedsindikatorene for alle kommuner. De mindre industrikommunene i Rogaland er hardest rammet.

Vestfold er fylket med flest andel kommuner med fremgang, men det er Innlandet hvor kommunene har sterkest fremgang. I Innlandet er det det klar fremgang for alle de større by-kommunene.

Slik rangeres Agders kommuner i årets utgave av kommune-NM:

 

1 Kristiansand   17
2 Grimstad   33
3 Åseral   42
4 Sirdal   55
5 Songdalen   60
6 Lillesand   71
7 Arendal   91
8 Lindesnes   103
9 Lyngdal   105
10 Bykle   107
11 Birkenes   125
12 Søgne   126
13 Vennesla   134
14 Farsund   145
15 Mandal   151
16 Hægebostad   173
17 Kvinesdal   186
18 Flekkefjord   200
19 Audnedal   205
20 Evje   Og Hornnes   217
21 Risør   231
22 Vegårshei   236
23 Froland   243
24 Tvedestrand   285
25 Marnardal   295
26 Åmli   314
27 Valle   321
28 Iveland   341
29 Gjerstad   345
30 Bygland   358