Viser vei for omstilling

Sentrale industrimiljøer på Sørlandet er tatt opp i den nye ordningen Norsk katapult.

#205

Norsk katapult er et nytt virkemiddel for å stimulere omstilling i norsk industri. Fotograf: SIVA

Publisert 07.11.17

Agder

Eyde-klyngen er sammen med Elkem, ReSiTec, MIL og flere samarbeidspartnere, tatt opp i den nye satsingen som får i  oppdrag å etablere nasjonale testsentre som skal være et tilbud til innovative bedrifter fra hele landet.

– Katapultsentrene skal bidra til å omstille Norge. Vi må øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt. En suksessfaktor er at industrien selv tar eierskap til ordningen, og at næringslivet tar sentrene i bruk, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

Bedriftene i Eyde-klyngen har vært pådrivere for etableringen av denne ordningen, og det er derfor ekstra gledelig - og imponerende - at dette miljøet nå også står sentralt når dette nye virkemiddelet skal rulles ut i praksis. 

Regjeringen har satt av 50 millioner til etablering av de første katapultsentrene. I forslag til statsbudsjett 2018 foreslås ordningen videreført og doblet, til 100 millioner. Ordningen er utformet av Siva, i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge