Om NHO Agder

NHO Agder bistår regionens nær 1400 medlemsbedrifter med rådgivning og støtte når det gjelder arbeidsgiverservice, arbeidsrettslige forhold og tariffspørsmål. Vi bistår også medlemsbedriftene med hjelp og veiledning når det gjelder næringspolitikk, regional utvikling og ved å fremme næringslivets interesser og synspunkt i den regionale samfunnsdebatten.

Regiondirektør Siri Mathiesen på besøk til medlemsbedriften Kruse Smith.

Publisert 13.11.13

Agder

I tillegg til den løpende oppfølgingen av medlemsbedriftenes interesser, arbeider vi også kontinuerlig med ulike prosjekter for å bidra til utvikling av næringslivet i regionen. For tiden er dette reiselivsprosjektet "Best sammen", prosjektet "Ringer i vannet" som gjennomføres sammen med attføringsbedriftene i Agder-fylkene, leverandørutvikling som skal stimulere innovasjon og nyskapning knyttet til offentlige innkjøp og flere prosjekter knyttet til bedre samhandling mellom næringslivet og regionale utdanningsinstitusjoner.

Vi ønsker å være tett på medlemsbedriftene og kommer gjerne på besøk dersom din bedrift ønsker å vite mer om medlemsfordeler i NHO eller hvis bedriften har spesielle utfordringer som NHO kan bistå med. Send oss en mail, så tar vi raskt kontakt med din bedrift og gjør det vi kan for å gi våre medlemsbedrifter råd, veiledning og bistand.

Det er regiondirektør Siri Mathiesen som har ansvaret for den daglige ledelsen av NHO Agder. Kontoret har i tillegg fire øvrige ansatte. NHO Agder er representert med kontorer i både Kristiansand og Arendal. 

Er du medlem i NHO, og ønsker bistand, ta gjerne kontakt med oss.

 

 

Kontakt oss

Siri Mathiesen

Regiondirektør

NHO Agder

Siri.Mathiesen@nho.no
Telefon
90825942