Ringer i vannet

"Ringer i vannet" er et prosjekt som satser på at så mange som mulig av NHOs 21.000 medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid. Bedriftene skal i større grad enn før få dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter. 15.000 nordmenn er på "sitt livs viktigste reise" for å få jobb etter praksis i attføringsbedriftene. 4.000 av dem har nådd målet og fått en fast jobb i 2011. Målet med "Ringer i vannet" er å mangedoble antallet som får fast jobb. Vi vil se et næringsliv med NHO i spissen som vil og kan ta enda flere folk i bruk.

Nyheter

Kontakt oss