Summit lederprogram

Vi relanserer Summit i 2017 med to store endringer!

#205

De første deltakere på Summit - august 2013. Blir du med til høsten?

Publisert 07.03.17

Agder

Summit er et program for lovende ledere med ambisjon som har lyst til å gjøre en forskjell for landsdelen. Siden 2013 har over 80 deltakere fra både privat og offentlig sektor fullført programmet.

Hovedmålene er å styrke samhandling, synliggjøre Sørlandet og heve kompetansen til hver deltaker.

Fra høsten 2017, gjør vi programmet enda bedre med to store endringer: mer vekt på temaene ledelse og bærekraftig utvikling. Universitetet i Agders Inge Bergdal vil følge deltakerne gjennom hele programmet. Inge 

I tillegg ser vi et behov for å legge større vekt på bærekraftig forretningsutvikling og har fått Nicolai Løvdal til å ta ansvar for et spennende og involverende prosjekt om det. Vi beholder de populære elementene strategisk samfunnsforståelse, kommunikasjon for gjennomslag og endring og omstilling.

Programmet varer i 2 semestre og inkluderer en mentorordning og studieturer til Oslo og København. 

Målgruppe: menn og kvinner i privat og offentlig sektor med lederansvar som har et ønske om å bidra til regional samhandling.

Les mer om planen for Summit her.

Søk Summit innen 23. juni her.