Møt Inge Bergdal

Inge skal ha ansvar for lederutvikling i Summit fra høsten 2017.

#205

#120 Fotograf: Agderposten

Publisert 13.03.17

Agder

Inge er psykolog og ansatt ved Universitetet i Agder der han underviser i coaching, veiledning og organisasjonsledelse på bachelor og masternivå. Inge har ansvar for ledelseselementet i Summit, som bygger på en medvirkningsbasert tilnærming til læring og utvikling. Gjennom fire samlinger med Inge, får du innsikt i egen personlighet, lederatferd, motivasjon og beslutningsprosesser. Du lærer hvordan du kan bygge en verdibasert arbeidskultur som bidrar til arbeidsglede i din organisasjon og hvordan du kan ivareta deg selv i lederrollen. I tillegg får du kunnskap i hvordan du kan arbeide konstruktivt med medarbeidere i prosesser som involverer ansettelse og nedbemanning.