Program for samlingene

Summit består av følgende samlinger (fra kl. 10 første dagen til kl. 13 andre dagen) og et mentorprogram.

#205

#120 Fotograf: Clare Jortveit

Publisert 13.03.17

Agder

I tillegg forventes det at deltakerne møtes i mindre grupper 5 – 6 ganger i løpet av programmet. De største temaene for samlingene er beskrevet under. Vi inviterer alltid en leder til å holde et kort foredrag om sine egne erfaringer under hver samling.

7 – 8  september:      Samling 1

Hvordan løfter vi Sørlandet? - Siri Mathiesen, Regiondirektør NHO Agder

Lederen som mennesket v/ Inge Bergdal

12 – 13 oktober:        Samling 2

Lederen som kulturskaper og kulturbærer v/ Inge Bergdal

Oppstart mentorprogram

29 – 30 november     Studietur København - tema: innovasjon, ledelse og bærekraftig utvikling

17 – 18 januar           Samling 3

Kommunikasjon for gjennomslag og medietrening v/ NHO

Endring og omstilling v/ NHO

14 – 15 februar          Samling 4

Medietrening del 2 v/ NHO

Verktøy & modeller for bærekraftig utvikling v/ Nicolai

8-9 mars                    Samling 5

Hvordan ivareta seg selv som leder v/ Inge

18 – 19 april              Samling 6

Studietur til Oslo: tema: strategisk samfunnsforståelse og kommunikasjon for gjennomslag

31 mai, 1 & 2. juni     Samling 7

Presentasjon av oppgaven bærekraftig utvikling v/ Nicolai

Lederen som teamleader; Inge Bergdal

                                    Avslutning