Ny IA-avtale; -forenklet og forbedret for bedriftene

Gjennom IA-forhandlingene har vi fått betydelige forenklinger. Den største endringen er at bedriftene slipper å sende rapport til NAV etter ni ukers fravær. Det betyr 1500 skjemaer mindre til NAV hver eneste dag! Også NAVs mulighet til å sanksjonere arbeidsgivere er fjernet.

Publisert 01.07.14

Agder

Tett oppfølging av sykmeldte, når det er riktig

Den nye IA-avtalen har en ny vinkling som ikke bare gir arbeidsgiver ansvar, men også tillit og myndighet.

Tidlig og tett oppfølging av sykmeldte, er sentrale grep for å få kontroll på sykefravær. Noen ganger er det derimot åpenbart unødvendig med systematisk oppfølging, og da skal det heller ikke iverksettes.

Oppfølgingsplan er et verktøy for arbeidsgiver og arbeidstaker som fortsatt skal utarbeides etter fire uker og formidles til sykmelder, men det er i avtalen definert eksempler på når det er åpenbart unødvendig. Eksempler på dette er alvorlig sykdom der tilrettelegging ikke er aktuelt og sykdom der det er klart at den ansatte vil returnere relativt raskt uten tilrettelegging.

Dialogmøte skal som hovedregel bare gjennomføres for 100 % sykmeldte, men også her skal det ikke gjennomføres når det er åpenbart unødvendig. Om sykmelder, bedriftshelsetjeneste eller andre skal innkalles til møte, er det arbeidsgiver i samarbeid med den sykmeldte, som bestemmer.

Nye virkemidler

Fra 1. juli 2014 vil de nye reglene for oppfølging av sykmeldte trå i kraft. Det gjelder også en ny forskrift om Forebygging og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter. Tilskuddet erstatter tidligere Tilretteleggingstilskudd og BHT-tilskudd, og kan nå brukes bredere til forebyggende tiltak på arbeidsplassen. Fra 1. januar 2015 skal det iverksettes et større forsøk på en ordning NHO har fått gjennomslag for, nemlig  "Sykmeldt i jobb". Dette er en fornyet og begrenset utgave av aktiv sykmelding. Formålet er å kunne ha en periode med utprøving før eventuell gradert sykmelding. Målet er r å treffe en graderingsgrad mer i tråd med den ansattes produktivitet. Det kan også av helsemessige årsaker være viktig å være i kontakt med arbeidsplassen uten produktivitetskrav.

NHO er fornøyd med ny IA-avtale og vil anbefale NHO-bedriftene som ikke har IA-avtale om å ta kontakt med NAVs arbeidslivssenter i sin region og tegne IA-avtale. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer blant de mindre bedriftene viser at spesielt ordningen med egen kontaktperson hos NAVs arbeidslivssenter er et IA-virkemiddel som bedriftene verdsetter høyt.