Nyhetsarkiv

 1. Derfor går vi for Næringslivet!

  9. mai 2017 | Buskerud

  Buskerud trenger politikere som jobber for å styrke næringslivet og skape flere arbeidsplasser. Flere jobber sikrer velferden. Til det må vi ha politikk som stimulerer til nyskapning og fremmer gründervirksomhet.

 2. Inspirerende dag hos DEFA i Nesbyen

  4. mai 2017 | Buskerud

  De politikerne og bedriftslederne som "gikk for næringslivet" i Hallingdal denne uken, lærte mye om hvordan det er å drive en familieeid hjørnestensbedrift i dagens distrikts-Norge. DEFA opererer i et knalltøft internasjonalt marked, og er avhengig av gode rammevilkår for å henge med i konkurransen.

 3. Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

  2. mai 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter som sitter på behovene og markedsaktører som sitter på løsningene.

 4. Gå for næringslivet!

  28. april 2017 | Buskerud

  Nå er det bedriftene på Ringerike sin tur! Den 8 juni møtes bedrifter og stortingskandidater på Ringerike. Tema er selvfølgelig hvordan politikerne kan bidra til utvikling og arbeidsplasser i regionen.

 5. Fra apotek til mage

  18. april 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Hvordan kan vi levere tjenesten "elektronisk medisineringsstøtte - fra apotek til mage" på nye måter i framtida? Dette var tema da nærmere 70 deltakere fra leverandører og kommuner nylig møttes på dialogkonferanse.

 6. Her er NHO Buskerud sine reaksjoner på NTP 2018-2029

  6. april 2017 | Buskerud

  Det er positivt regjeringen viser vilje til å gjennomføre viktige prosjekter i vår region, men det er fortsatt litt å gå på. Det må blant annet bevilges tilstrekkelig med planmidler også for 2018/19 for Ringeriksbanen.

 7. Enklere å sikre rett til firmanavn

  30. mars 2017 | Buskerud

  Tjenesten skal gjøre det vanskeligere for andre å stjele navnet eller varemerket ditt. -Et bra tiltak, sier regiondirektør i NHO Buskerud, Grete Karin Berg. NHO har lenge bedt om en søketjeneste som gir en enkel oversikt over firmanavn, domenenavn og varemerker som allerede er i bruk. Derfor er det veldig bra at navnesok.no nå er lasert.

 8. Grønt byggskifte på gang

  29. mars 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Innspill til konkrete grep den enkelte kommune kan ta for å få til de gode, klimasmarte og innovative løsningene i ulike byggeprosesser i regi av kommunene var den «grønne tråden» gjennom konferansen «Grønt byggskifte«, i regi av Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

 9. 40 kommuner diskuterte digitalisering av oppvekstsektoren

  27. mars 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Å jobbe sammen om å løse utfordringer er smart og helt nødvendig for at alle ikke skal behøve «å finne opp hjulet på nytt hver gang.»

 10. Et løft for høyere utdanning

  27. februar 2017 | Buskerud

  Høyere utdanning må være tett koblet på arbeidslivet og dets behov. Nå tar Regjeringen dette virkelig på alvor.

 11. Vurderer din kommune å anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren?

  6. februar 2017, Invitasjon til samarbeidsmøte | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Gjennom dialog med markedet har det kommet frem behov for en felles kommunal referansearkitektur som kommuner i Norge kan bruke for nye anskaffelser/digitalisering av sektoren. Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer nå til et samarbeidsmøte med kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
... 10 >