Nyhetsarkiv

 1. NHO Buskerud om statsbudsjettet

  12. oktober 2017 | Buskerud

  Det er svært positivt at regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatten på maskiner og produksjonsutstyr. Det er bra at regjeringen foreslår bevilgninger til fortsatt planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16. Vi er også fornøyd med at det satses på yrkesfagene.

 2. Det finnes jobber, men ikke nok fagarbeidere

  11. oktober 2017 | Buskerud

  Antallet lærekontrakter i Buskerud har over flere år vært økende. Dette er en helt nødvendig utvikling. NHOs kompetansebarometer for 2017 viser at 60 % av bedriftene har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. I underkant av 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har redusert virksomheten. Det finnes arbeidsplasser, bare ikke nok fagfolk.

 3. Dokumenterte klima- og miljøgevinster

  9. oktober 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Vi hører ofte spørsmålet «Men, er det ikke mye dyrere å anskaffe miljøvennlig, da?» Svaret er ikke et entydig ja – i alle fall ikke gjennom vår erfaring med det offentlige som miljøbevisst oppdragsgiver og tilrettelegger for dialog med relevante markedsaktører. Faktisk kan vi dokumentere både betydelige offentlige midler spart og klima- og miljøgevinster gjennom innovative anskaffelsesprosesser i mange av prosessene hvor Leverandørutviklingsprogrammet har bistått i markedsdialogen.

 4. Mye nyttig input å hente på NHO-kurs i systematisk lønnsfastsettelse

  26. september 2017 | Buskerud

  -Dette var høyst relevant og nyttig å være med på, sier Haakon Froland, daglig leder i Noratel AS, som har hovedkontor i Hokksund. Froland var en av deltakerne på gårsdagens kurs på Kongsberg. -Spesielt små og mellomstore bedrifter, som ikke har en egen HR-funksjon, vil ha stor nytte av å få en slik gjennomgang. Et kunnskapsløft som absolutt kan anbefales, slår han fast.

 5. Invitere oss på besøk?

  26. september 2017 | Buskerud

  NHO Buskerud er ofte ute og besøker våre medlemmer. Vi besvarer spørsmål, hører om hverdager, utfordringer og suksesshistorier. Vi lytter til hvilke saker som er viktige for den enkelte. NHO er på jobb for våre medlemmer i Buskerud. Inviter oss gjerne til et besøk for å bli bedre kjent med din bedrift.

 6. Påvei mot utslippsfrie byggeplasser i Buskerud

  25. september 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling

  Buskerud Fylkeskommune har et mål om i fremtiden å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Men hvor skal de begynne? Hva er mulig i dagens marked? Hva kan de gjøre for å tilrettelegge for ytterligere utvikling?

 7. Politikerbesøk hos fremtidsrettet tømrermester

  8. september 2017 | Buskerud

  Nils Olav Sætheren overtok familiebedriften Tømrermester G. Sætheren etter sin far. Han er tredje generasjon driver. Hos ham ser du faglærte tømrere som jobber innendørs med elementproduksjon. Det er ikke vanlig i Norge dag.

 8. Børge Brende fikk innspill fra NHO bedrifter i Buskerud

  5. september 2017 | Buskerud

  Protan i Lier var vertskap, når utenriksminister Børge Brende i følge med stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, møtte internasjonalt rettede NHO bedrifter fra Buskerud. Arenaen var en rundebords samtale, der bedriftene ga sine innspill på hva som er viktig at politikerne bidrar med i framtiden, for å styrke virksomhetenes utvikling.

 9. DIALOG som utviklingsverktøy

  31. august 2017, Innovative anskaffelser | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Over 70 ansatte fra 15 forskjellige kommuner i Telemark og Vestfold gikk spent inn i dialogen med de 30 leverandørene som deltok på dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale, mobile trygghetsalarmer på Ibsenhuset i Skien i går.

 10. Samferdsel og skatt dominerte debatten på Ringerike

  30. august 2017 | Buskerud

  Ringeriksbanen og nye E16 bidrar til optimisme og fremtidstro på Ringerike. Hvordan kan Buskeruds stortingspolitikere bidra til å sikre vekst og flere arbeidsplasser i regionen? Det var tema på onsdagens valgdebatt og Waterholemøte i Hønefoss. Ikke overraskende ble det mest snakk om samferdsel og skatt.

 11. Hvordan skape vekst og arbeidsplasser i Ringeriksregionen

  29. august 2017 | Buskerud

  -Ringeriksbanen og ny E16 skaper optimisme og investeringsvilje i næringslivet. Det er nå svært viktig at dette fellesprosjektet startes opp senest i 2021 og gjennomføres slik det er planlagt. Eiendomsskatten på verker og bruk skaper usikkerhet blant investorer. Det bør raskest mulig komme nasjonale retningslinjer som tilsier at kommunene ikke gis anledning til å skattlegge produksjonsmidler.

 12. 6 av 10 Buskerud bedrifter har udekket kompetansebehov

  28. august 2017 | Buskerud

  Kompetansebarometeret 2017 er klart. Barometeret viser det høyeste udekkede kompetansebehovet i Buskerud siden første publisering i 2014. Størst er behovet for fagarbeidere og fagskoleutdannede. Svarene viser også at digitalisering og automatisering gir større behov for å ha fullført en utdanning.

 13. Saklig og god valgdebatt på Kongsberg

  25. august 2017 | Buskerud

  Kongsbergindustrien høstet mye ros fra panelet under fredagens næringspolitiske valgdebatt. Bedriftene i landets tredje største industrikommune er godt rigget for fremtiden. Men, de er helt avhengig av gode rammevilkår for å sikre fortsatt vekst og flere arbeidsplasser i regionen. Hvilke av partiene er mest opptatt av næringslivets behov?

 14. Tre viktige saker for videreutvikling av Kongsbergregionen

  21. august 2017 | Buskerud

  Den 25 august er det Waterhole i Kongsberg med valgdebatt. Vi har spurt administrerende direktør i Kongsberg Teknologipark AS, Johnny Løcka, om han kan nevne tre saker for politikerne å følge opp, som er viktige for videreutvikling av Kongsbergregionen.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
... 10 >