Program

onsdag 9. mar. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
08:00 Dørene åpnes
09:00 Åpning INSPIRO
09:05 VELKOMMEN TIL REMIX - DET NYE ARBEIDSLIVET Ellen Raaholt, styreleder NHO Buskerud

I samtale med programleder Kristina Jullum Hagen

09:15 EN NY INDUSTRIELL REVOLUSJON?

I filmen møter  du Teknologirådet, Alcoa, Google Norge og ABB Robotics

09:25 TEKNOLOGIENE SOM ENDRER ARBEIDSLIVET Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF

En ny bølge med teknologiske endringer skyller over oss. Det vil endre norske bedrifter, og samtidig skape store muligheter for Norge.

09:45 NY TIDSALDER - NYTT ARBEIDSLIV Maalfrid Brath, Konsernsjef Manpower Group

Endringene i arbeidslivet utfordrer også fremtidens kompetansebehov. Hvordan skal arbeidsgiver og arbeidstaker tilpasse seg dette?

10:10 HVORDAN RIGGE NORSK ARBEIDSLIV FOR FREMTIDEN? Svein Oppegaard, Direktør for området arbeidslivspolitikk i NHO

Hvilke fortrinn har vi og hvilke grep må vi ta i møte med det nye arbeidslivet for å ha høy verdiskaping, et næringsliv som sikrer velferdssamfunnet og et inkluderende arbeidsliv med høy sysselsetting?

10:25 Pause
10:50 ÅPNING SESJON 2 INSPIRO
10:55 TEKNOLOGI SOM FREMMER OMSTILLING

I denne filmen møter du Hexagon Ragasco, Zaptec og Nordlaks

11:00 NORGE 6.0: SLIK BLIR NORGE LEDENDE TEKNOLOGINASJON Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen

Hvordan kan bedriftene dra nytte av den nye teknologirevolusjonen? Hvordan kan myndighetene støtte opp under dette?

11:20 KLYNGER SOM OMSTILLINGSMOTOR FOR NORGE Torkil Bjørnson, Daglig leder NCE Systems Engineering Kongsberg Ole Gabrielsen, Daglig leder NCE Smart Energy Markets

De tre klyngene NCE Raufoss, NCE Systems Engineering Kongsberg og NCE Smart Energy Markets i Halden er av Innovasjon Norge definert som "omstillingsmotorene" i Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft i omstillingen av Norge?

11:40 TEKNOLOGI SOM ÅPNER NYE MULIGHETER

I denne filmen møter du Kolonial.no, eSmart Systems og Dignio

11:50 OFFENTLIGE INNKJØP SOM PÅDRIVER FOR TEKNOLOGIUTVIKLING OG INNOVATIVE, FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER Per Harbø, Programleder Nasjonalt prg. for leverandørutvikling Flemming Hegerstrøm, Daglig leder Hospital IT

Hvordan kan det offentlige som krevende kunde bidra til leverandørutvikling og åpne muligheter for fremtidsrettede, innovative løsninger som eksempelvis pasientrettet teknologi i helsevesenet - velferdsteknologi?

12:10 DELINGSØKONOMIEN VOKSER. FOLKET VIL HA DET. HVORDAN BENYTTE MULIGHETSROMMET OG HÅNDTERE UTFORDRINGENE DEN GIR? Christine Korme, Direktør for digitalisering og fornying, Abelia
12:25 DELINGSØKONOMIEN - ET KINDEREGG ELLER ET TVEEGGET SVERD? I samtale med programleder Kristina Jullum Hagen:

Even Heggernes
Daglig leder Nabobil.no
Torgeir Micaelsen
Stortingsrepresentant, Ap
Svein Oppegaard
Direktør for området arbeidslivspolitikk i NHO

12:40 HVA NÅ BUSKERUD?

Per Steinar Jensen
Regiondirektør NHO Buskerud

12:50 Lunsj