Beredskapsdagen 2017: Hva kan lamme oss?

Velkommen til Beredskapskonferansen 11. mai. Temaene på årets konferanse er IKT-beredskap og pandemi. Her tilbys et spennende program med de fremste foredragsholderne innen feltene, relevante utstillere og mulighet til nettverksbygging på tvers av bransjer, virksomheter og fylkesgrenser.

Konferansen er i regi av Fylkesmannen Vestfold i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Telemark, NHO Vestfold, Kystverket og Høgskolen i Sørøst-Norge. Konferansen retter seg bl.a. mot nærlingslivsaktører med interesse og fagkompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Her finner du program, informasjon og registreringsskjema for konferansen.