Dialogkonferanse - digital administrasjon av skoleskyss

Telemark fylkeskommune har ambisjon om å anskaffe et digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss. Nå inviterer de leverandører til dialog for å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet.

Kollektivtrafikk Fotograf: Jo Michael

Målsettingen er å anskaffe et verktøy som på en mest mulig rasjonell måte er et verktøy for tids- og kostnadseffektiv saksbehandling, organisering, bestilling og fakturering av skoleskyssen i Telemark. Verktøyet skal håndtere alle skysselever i Telemark, både i grunnskole og videregående skole.

INVITASJON OG PROGRAM