Dialogkonferanse - "grønt" leilighetsbygg og rehabilitering av skole

Leilighetsprosjektet Husstøyl og rehabilitering av Kviteseid skole er to uavhengige byggeprosjekter. Nå inviterer Kviteseid kommune leverandører til dialog for å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet for de to prosjektene.

Fotograf: Dolgachov

I prosjektet Husstøyl er det behov for å bygge et bærekraftig, fleksibelt leilighetsbygg for utleie. I prosjektet Kviteseid skole er målet at rehabiliteringen av skolen skal bidra til at skolen dekker dagens og framtidas krav til plass, luftkvalitet og har en miljøvennlig og energieffektiv oppvarming.

INVITASJON OG PROGRAM

Invitasjon til dialogen er kunngjort på Doffin, og markedsføres på kommunens nettsider, sosiale medier og nettverk. Leverandørutviklingsprogrammet bidrar med spredning av invitasjonen i vårt nettverk til relevante bransjer, i digitale kanaler og andre kontaktflater.

Iom at det i prosjektet Husstøyl er en forutsetning at det skal bygges i tre, er det ønskelig at leverandører som har en intensjon om å delta i konkurransen i dette prosjektet deltar på konferansen «Bygg i tre» som er samme dag,  før Kviteseid kommune sin dialogkonferanse. Det vil være et krav om å ha kompetanse i å bygge i tre i dette prosjektet, og deltagelse denne dagen vil kunne være en del av det å oppfylle det kravet. Konferansen vil være på samme sted som dialogkonferansen, og det vil her være mulighet for også å møte andre kommuner i Vest-Telemark som har ambisjoner om å bygge i tre i fremtiden. Mer informasjon og påmelding til «Bygg i Tre»- konferansen.