Dialogkonferanse: Digitale trygghetsalarmer

Skien kommune leder fellesanskaffelsen av digitale trygghetsalarmer på vegne av flere kommuner i Telemark og Vestfold. Nå inviterer de leverandørene inn til dialog for å få innsikt i løsninger som allerede eksisterer i markedet, diskutere kartlagte utfordringer tilknyttet digitale trygghetsalarmer og få innspill til de beste, fremtidsrettede løsningene som dekker deres behov.

Fotograf: Siv Dolmen

Skien kommune leder fellesanskaffelsen av digitale trygghetsalarmer på vegne av flere kommuner i Telemark og Vestfold.  Nå inviterer de leverandørene inn til dialog for å få innsikt i løsninger som allerede eksisterer i markedet og for å innspill og diskutere utfordringer knyttet til til de beste, fremtidsrettede løsningene som dekker deres behov.

Kommunene ønsker gjennom dialogkonferansen å: - beskrive kommunenes behov og utfordringer knyttet til digitale trygghetsalarmer for leverandørene - gi mulighet for leverandørene til å presentere sine produkter og idéer knyttet til digitale trygghetsalarmer på et leverandørtorg. Hensikten er at representanter fra de ulike fagområdene i kommunene får innsikt i ulike produkter som allerede finnes i markedet og evt. kan få innspill til idéer til potensielle, innovative løsninger - gjennom en workshop diskutere konkrete, kartlagte utfordringer tilknyttet digitale trygghetsalarmer ved bruk av visualiserte brukerreiser

Leverandørene inviteres i etterkant til å komme med skriftlige innspill på løsninger knyttet til kommunes behov, som dere får mulighet til å presentere i én til én-møter med kommunen(e).

Mer informasjon om konferansen og anskaffelsen

Se mer informasjon og link til veiledende kunngjøring på DOFFIN

For påmelding og spørsmål til konferansen kontaktes:

Heidi.Sivertsen@Skien.kommune.no