Dialogmøte om NTP med Samferdselsministeren

Dialogmøte om NTP mellom Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og næringslivet i Buskerud, Vestfold og Telemark.

NHO Buskerud, NHO Vestfold og NHO Telemark inviterer næringslivet i vår region til et dialogmøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 6. juni i Tønsberg. Temaet for møtet er ny Nasjonal Transportplan og viktigheten av gode samferdselsløsninger for næringslivet!

Mandag 6. juni 2016 fra kl. 12.00 – 15.00 på Quality Hotel Klubben i Tønsberg.

Vi bygger ikke veier og bane – vi bygger en region!

Ett bo- og arbeidsmarked! 

Program:

12.00 Enkel lunsjservering ved oppstart

12.28 Velkommen ved møteleder Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold

12.30 Regjeringens arbeid med NTP v/ samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

12.50 Samferdsel som viktig suksessfaktor for regionens attraksjonskraft v/Per Steinar Jensen, regiondirektør i NHO Buskerud

13.05 Betydningen av InterCity, E-18 og Torp – bl. a for å tiltrekke oss kompetanse v/ Lars Fredrik Bakke, Executive Vice President M&M Wood Group Mustang og styreleder i NHO Vestfold

13.15 Viktig infrastruktur i vei/jernbane/havn v/ Jon Halvor Bamle, produksjonsdirektør i Inovyn og styreleder i NHO Telemark

13.25 Jernbanens betydning for Ringerike v/ Haakon Tronrud, konsernsjef i Tronrudgruppen AS og styreleder i NHO Buskerud

13.35 Beinstrekk og mingling

14.00 Hvordan kan samferdsel bidra til vekst i reiselivet? v/ Advokat Stein Birger Johnsen i Rauland Invest

14.10 Betydning for arbeidsmarkedet v/ Jan Petter Gundersen, distriktssekretær i LO Buskerud

14.20 Kommentarer til innleggene v/ samferdselsministeren

14.30 Drøfting i salen

14.55 Avsluttende kommentar v/ Nikolai Boye, regiondirektør i NHO Telemark

15.00 Vel hjem