Waterhole Kongsberg: Fremtidens SMART teknologi - Hvordan påvirker den næringslivet?

Kjersti Engen og Lars Lein, begge fra Semcon, vil holde et fremtidsrettet foredrag om hvordan ny teknologi påvirker fremtidens arbeidsmarked, kompetansebehov, klima og miljø.