Fremtidens svømmehaller

Skal din kommune bygge ny svømmehall?Du inviteres herved til en dag for faglig påfyll og inspirasjon for "fremtidens svømmehaller" sammen med andre kommuner som også skal i gang med bygging av svømmehaller på kort og mellomlang sikt.

Hvordan kan du ta strategiske valg i en tidlig fase for de beste løsningene på sikt? Hvordan har andre kommuner løst utfordringene innen et stramt budsjett? Er det dyrere å bygge klimasmart? Og hvilke muligheter har du som offentlig utbygger, både når det gjelder ekstra finansiering og til å samsnakke med relevante aktører for de beste løsningene? Disse og flere relevante spørsmål for svømmehallbygging addresseres når vi setter svømmehallutbygging på agendaen.

Merk at dagen har to deler – del 1 er ment for alle, mens del 2 er en invitasjon til de som har lyst og anledning. Arrangementet er gratis (lunsj inkludert).

PROGRAM