Frokostmøte: Grønn transport i bygg- og anleggsvirksomhet

Møtet vil fokusere på hvordan transporten til og fra byggeplassen kan bli mer miljø- og klimavennlig og generelt bidra til et bedre bymiljø: Hva slags kjøretøy/transportmidler ser man for seg? Hvilken type drivstoff? Hvordan utnytte kapasiteter både i kjøretøy og gater/veier mest mulig effektivt og på en bærekraftig måte? Dette vil bli sett i sammenheng med aktuelle virkemidler som leverandørutvikling, bruk av innovasjonskontrakter (tidligere IFU/OFO), partnerskapsmodeller mv. Frokostmøte arrangeres i et samarbeid mellom Transport 2.0: Nettverk for Grønn mobilitet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og NHO Buskerud.

Fotograf: iStockPhoto

Innledere:

Direktør Eli Grimsby, Kultur- og idrettsbygg KF i Oslo.

Erfaringer og tanker om hvordan et kommunalt foretak og en byggherre kan kan bidra grønn mobilitet og lede an i en bærekraftig byutvikling. De har begynt å se på dette i forlengelsen av en meget vellykket satsning på «grønne byggeplasser»

Hege Hansesveen, miljøleder i Veidekke ASA...

... som er langt framme når det gjelder en helhetlig tilnærming til miljø og klima både på utvikler- og entreprenørsiden

Cecilie Møller Endresen, NHO/Leverandørutviklingsprogrammet ...

...som er opptatt av hvordan programmet kan bidra til både bærekraftige byer og et mer konkurransedyktig næringsliv

Det vil bli lagt vekt på dialog og deltakelse fra publikum. Vi tror dette er en god anledning til å drøfte samarbeid og prosjektmuligheter!

Velkommen!