Grønt byggskifte Bærekraft - Innovasjon - Næringsutvikling

Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp. Som store bestillere av bygg kan kommuner og fylkeskommunen, i samarbeid med næringslivet, derfor ta en lederrolle i et grønt byggskifte. Da må vi klare å benytte det store potensialet som ligger i innovative offentlige anskaffelser, og i krav til leverandører.

Fotograf: Foto fra Unsplash

På konferansen får du kunnskap og verktøy om:

  • Strategiske mål for bærekraft, innovasjon og næringsutvikling
  • Politisk forankring av bærekraftige mål og løsninger
  • Hva som er bærekraftige bygg – muligheter og begrensninger
  • Hvordan utnytte muligheten som ligger i bærekraftige plan- og byggeprosesser
  • Hvordan sikre bærekraftige innkjøp gjennom innovative offentlige anskaffelser
  • Hvordan bidra til innovasjon og næringsutvikling – blant annet gjennom deltagelse i et eget nettverk

Konferansen gir politikere, kommuner- og fylkesadministrasjonen samt næringslivet kunnskap om strategiske og operative verktøy tilknyttet innovative offentlige anskaffelser innenfor byggsektoren.

Konferansen arrangeres av Osloregionen, Østlandssamarbeidet og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Se program og mer informasjon på KONFERANSENS NETTSIDE