Hallingdalskonferansen 26. oktober 2016: Fremtidens muligheter

Hvordan lede og legge til rette med ny teknologi som en del av fremtidsbildet?

Vi inviterer høyt kvalifiserte ledere til å ta en titt i krystallkula og dele hva de ser med oss. Spennende foredrag fra lokale og nasjonale aktører gir oss kunnskap og inspirasjon om fremtidsrettet ledelse, økonomiske utsikter, teknologiske muligheter og utfordringer. Vårt mål er å se på hvordan Hallingdal kan ta del i utviklingen, både ved bruk av teknologi og ledelse. Mulighetene er der, men det kreves kunnskap, kompetanse og handling.

SE PROGRAM