Hva betyr lønnsoppgjøret for din bedrift?

Møt NHOs tariffeksperter

Hva betyr 0 i generelt tillegg og en ramme på 2,4 prosent i frontfagsoppgjøret for de lokale lønnsforhandlingene? Nå inviterer NHOs regionforeninger til informasjonsmøter i ditt distrikt.

Årets lønnsoppgjør i frontfaget er ferdig forhandlet, men mange bransjer holder på å forhandle eller skal forhandle frem mot sommeren. Etter de sentrale oppgjørene venter lokale forhandlinger på den enkelte bedrift. For å være best mulig forberedt til dette, vil vi gi dere en orientering om følgende temaer: 

  • Det økonomiske bakgrunnsbildet  
  • Resultatet av frontfagsoppgjøret
  • Lokale forhandlinger – kriterier, prosess, erfaringer og diskusjon.