Industriens yrkesfagkonferanse 2017

Industriens Yrkesfagkonferanse – i teknologibyen Kongsberg 19. og 20. september

Norsk Industri og Kongsberg Gruppen arrangerer 19. og 20. september "Industriens yrkesfagkonferanse" på Kongsberg kultur- og kunnskapssenter, Krona. Målgruppa er HR- og opplæringsansvarlege i industribedrifter, administrasjon og styrer for opplæringskontor, fagansvarlege, rådgjevarar og lærarar innan Teknisk Industriell Produksjon og automatiseringsfaget og fagopplæringsavdeling i fylker, direktorat og departement.

Meld deg på i dag!

Industrien på Kongsberg

Kongsberg er eit kraftsentrum i norsk industri, og det vert naturleg nok både innlegg frå industrien og bedriftsbesøk. Du møter blant annet konsernsjefen i Kongsberg Gruppen Geir Håøy, og det blir bedriftsbesøk hos Kongsberg Gruppen (Arsenalet), GKN Aerospace og opplæringsbedrifta K-tech.

Rekruttering i fokus

I år har vi særleg fokus på rekruttering av elevar og lærebedrifter. Pilene peikar feil veg for industrifaga, og Norsk Industri vil saman med firmaet Try sette i gang tiltak for å snu trenden i 2018. Det blir og spesielt fokus på rekruttering av jenter til TIP, og på rekruttering av lærebedrifter.

Fagskolen

Skal vi lukkast i digitaliseringa av industrien trengs det kompetansepåfyll hos fagarbeidaren. Det er då viktig at fagskulane tek ei offensiv rolle og utarbeider fleksible tilbod. Både fagskolen Tinius Olsen og fagskolen Sørlandets fagskole kjem for å presentere nye tilbod.

Praktisk

Arrangementet finn stad på Krona i Kongsberg 19. -20. september. Vi har reservert hotellrom på Quality Hotel Grand i Kongsberg. Du kan reise kollektivt med buss eller tog. Kommer du med fly til Gardermoen anbefaler vi direktetog til Kongsberg. 

Program – Industriens yrkesfagkonferanse

Program 19. SEPTEMBER

11.00: Lunsj

12.00: Industrien på Kongsberg

 • Kongsberg – industriutvikling, fagarbeiderens      rolle – fremtidens produksjon – robotisering v/konsernsjef Geir Håøy      Kongsberg Gruppen
 • Hvordan kan fagutdanningen matche utviklingen      i industrien? GKN – HR-direktør Willy Holdahl, GKN Aerospace
 • Behov for utstyr ved Jarle Gjøsæther,      Terotech
 • Ordstyrer: Rådgiver Tone Belsby, Norsk Industri

13.15: Omvisning

Kongsberg teknologipark: Kongsberg Technology Training Center (K-Tech) og GKN Aerospace        

Arsenalet: Kongsberg Defence Systems, divisjon Aerostructures 

16.00: Kaffi og wienerbrød

16.30: Hvordan sikre flere læreplasser?

 • Fagopplæring i Buskerud v/Fagopplæringssjef      Olav Horne, Buskerud Fylkeskommune
 • NHO-prosjektet i Agder v/Fred Skagestad NHO      Agder
 • Pilotprosjekt Vestfold –      samarbeid om rekruttering av nye læreplasser v/prosjektleder Vivil Hunding      Strømme, NHO Vestfold
  • Ordstyrer: Fagsjef Tone       Belsby, Norsk Industri

18.00: Pause

19.00: Appetittvekkjar – smeltehytta

19.30: Middag 

Program 20. SEPTEMBER

09.00: Slik skal vi profilere TIP

 • Tiltak v/Sindre      Beyer, Try
 • Situasjonen v/Norsk      Industri
 • Summing rundt      bordene. Plenumsdiskusjon.
  • Ordstyrar: Fagsjef       Kjetil Tvedt, Norsk Industri

10.30: Pause

11.00: Fagskolens rolle i fremtiden

 • Nye tilbod frå      Fagskolen Tinius Olsen v/ prosjektleder Jonny Pettersen, Tinius Olsen
 • Eyde-operatør v/      Marie Søraker, Eyde-nettverket
 • Orientering om      Krona, Kongsberg kultur- og kunnskapssenter v/ adm.dir Kristin Franck

11:45 Omvisning Krona

12.30: Lunsj

13.30: Rekruttering i praksis

 • Jenter i TIP v/ prosjektleder Tone Standal Vesterhus, NHO
 • Lokalt samarbeid - Industriløftet i Hallingdalv/ Stig Boholm, rådgiver/lærer ved Ål vidaregåande skole

14:30 Siste nytt frå Norsk Industri v/ rådgiver Tone Belsby, Norsk Industri

15.00: Slutt