Leverandørkonferanse - Nytt sykehus i Drammen

For å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus i Drammen inviterer Sykehusbygg HF, på vegne av Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, til en Leverandørkonferanse om nytt sykehus i Drammen. Hensikten med leverandørkonferansen er å informere om videre prosjektprosess, avklare forventinger til markedet og bidra til kompetanseoverføring/mobilisere markedet.

Illustrasjon: CURA gruppen

HOLD AV DATOEN – du kan allerede melde deg på nå: PÅMELDING 

Nærmere informasjon om konferansen finner du i vedlagt INVITASJON

Mer informasjon med detaljert program kommer senere.

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at prosjektet nytt sykehus i Drammen skal føres fra konseptfasen og over i forprosjektfasen. Prosjektet er nå i gang med anskaffelse av arkitekt- og rådgivertjenester. Målet er kontraktsinngåelse før jul 2017 og gjennomføring av forprosjektet i 2018.

Det er lagt opp til en fagvis konkurranse fordelt på syv fagområder – arkitekt, bygg, VVS, elektro, miljø, brann og utstyr. Hver pakke skal kontraheres separat.

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF ønsker å gå i dialog med markedet tidlig for å gi informasjon om prosjektet i god tid før de ulike anskaffelsene skal gjennomføres. Målet med dialogen er også å få innspill fra markedet på mulige løsninger på utvalgte områder/kartlagte behov, samt å kunne få innspill på hensiktsmessig gjennomføringsmodell.

For å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus i Drammen inviterer Sykehusbygg HF, på vegne av Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, til en Leverandørkonferanse om nytt sykehus i Drammen.

Helse Sør-ØST RHF ønsker gjennom leverandørkonferansen å:

 • Informere om videre prosjektprosess
  • prosjektmodellen – hensikt og målsetting
  • prosjektprosess – hva skjer når?
  • hvilke muligheter vil det være for dialog og gi innspill?
 • Avklare forventinger til markedet
  • Hvilke områder / behov ønsker prosjektet å utfordre markedet spesielt på og ha dialog om?
 • Bidra til kompetanseoverføring / mobilisere markedet
  • Hvilke erfaringer, kunnskap fra andre områder og sykehusbygg-prosjekter ønsker prosjektet å bygge videre på?