Lønnsoppgjøret 2016

Hva ble man egentlig enige om i det såkalte nulloppgjøret, og hva har det å si for lønnsforhandlingene i din egen bedrift?

Advokat i Norsk Industri, Hans-Martin Møllhausen

Partene ble enige om hovedlinjene i lønnsoppgjøret (frontfagoppgjøret) den 3.april.  Nå står forbundsvise oppgjør for døren, og deretter skal den enkelte virksomhet i gang med lokale lønnsforhandlinger. Men hva ble de egentlig enige om? Hva ligger i rammen for det lokale lønnsoppgjør?  Og hvilken betydning har det for din virksomhet i Hallingdal? Hvordan kan du best gjennomføre de lokale forhandlingene?

Foredragsholder Hans-Martin Møllhausen har i hele sin yrkeskarriere jobbet med arbeidsrett, både for statlige og private bedrifter. I Norsk Industri er han ansvarlig for flere av de 30 overenskomstene som Norsk Industri er bundet av. Han har deltatt i frontfagforhandlingene siden 2002; også i årets forhandlinger.