Medlemsmøte for reiselivsbedrifter i Hallingdal

NHO Reiseliv Region Øst inviterer til medlemsmøte på Bergsjøstølen Fjellstue i Ål den 19. september. Arbeidstilsynet, NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, NHO Pensjon og utvalgte leverandører kommer. Vi byr på både faglig påfyll og uformell dialog.

Kåre Berg, vertskap og daglig leder på Bergsjøstølen Fjellstue, ønsker velkommen til høyfjellet.

PROGRAM:

  • Velkommen ved Kåre Berg, daglig leder på Bergsjøstølen Fjellstue
  • Styret i NHO Reiseliv Region Øst og NHO Buskerud informerer om aktuelle  medlemstilbud og aktiviteter
  • Arbeidstilsynet forteller om sine erfaringer fra satsingen mot reiseliv/restaurant. Råd og tips til bedriftene, hva bør man prioritere å ha fokus på? Kort om aktuelle arbeidstidsordninger (søndagsjobbing, gjennomsnittsberegning m.m.). Spørsmål og dialog
  • Innkjøp: Gjennomgang av Innkjøpsportalen og andre aktuelle nyheter, ved NHO Reiseliv Innkjøpskjeden
  • NHO Pensjon informerer om denne svært gunstige medlemsfordelen levert av Storebrand
  • Utvalgte leverandører presenterer høstnyheter
  • Minglelunsj på høyfjellet