Årsmøte 26. april 2017

#120 Fotograf: Aass Bryggeri

NHO Buskerud avholder årsmøte 26 april 2017. Se program under.

Vi gjentar fjorårets suksess med å være hos Aass Bryggeri i Gildehallen og avslutter med en felles middag. Årets temaforedrag er det Jon Sandnes fra BNL som holder. Det vil omhandle arbeidslivskriminalitet. Et viktig tema som berører mange bransjer  og medlemsbedrifter.

Vi ser fram til et godt årsmøte og en hyggelig middag sammen med NHO Buskerud sine medlemsbedrifter. Velkommen!

Program:

NB. Årsberetning og valgkomiteens innstilling sendes direkte til medlemmene.

1600 - 1630   Oppmøte og registrering m/matbit (i Gildehallen)
1630 - 1730   Årsmøte

Saksliste:

 1. Åpning v/styreleder Haakon Tronrud
 2. Valg av møteleder
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 5. Styrets beretning 2016
 6. Regnskap 2016 – orientering

  Valg:
  a) Valg til styret v/valgkomiteen
  b) Valg av representasjon til NHOs representantskap og generalforsamling  v/valgkomiteen
  c) Oppnevning av valgkomité

 7. Viktig arbeid/aktiviteter i 2016 og 2017 v/regiondirektør Grete Karin Berg

1730 - 1745  Pause
1745 - 1845   Temaforedrag – dialog

Arbeidslivskriminalitet og hvordan bekjempe dette v/administrerende direktør Jon Sandnes, Byggenæringens Landsforening                  

 1900 -            Påfølgende middag i Gildehallen