TEMA

Tema for NHOs Årskonferanse er velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Publisert 15.01.15

Årskonferanse

Vi har kalt Årskonferansen #7millioner. Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg 7 millioner. I tillegg til at vi blir flere, bor stadig flere i byregioner.

Banner #7millioner

Jobben med å bygge Norges fremtid starter nå. Fordi de endringene som må til tar tid.

For næringslivet handler dette blant annet om tilgang på arbeidskraft og til markeder, om arealplanlegging, om forvaltning og saksbehandling, og om samferdsel/infrastruktur.

Skal vi sikre velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner i årene fremover, med fortsatt kraftig befolkningsvekst og sterk konsentrasjon i og rundt regionsentre, vil det kreve store politiske løft.

  • Det handler om å bygge bo- og arbeidsmarkedsregioner som evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye investeringer i næringslivet.
  • Det handler om å møte voksesmerter med vesentlige forbedringer i veier og kollektivtransport. Det vil skape velfungerende og miljøvennlige byer. Også verdiskapende næringsregioner vil tjene på slike investeringer.
  • Det handler om å øke produktiviteten. Det må skje gjennom et taktskifte i utviklingen av viktige samfunnsprosjekter, med bedre organisering og større gjennomføringskraft.